Iranian Agriculture News Agency

پیام وزیر جهاد کشاورزی به مناسبت روز جهانی زن روستایی

زنان روستایی و عشایری به عنوان کنشگران فعال عرصه تولید و توسعه، نقش آفرینی می‌کنند و بخش مهمی از سرمایه انسانی روستا و مناطق عشایری محسوب می‌شوند و نقش موثری در توسعه جوامع محلی دارند. از این رو آرائه خدمات آموزشی، ترویجی و مالی به آنها باید در الویت و توجه جدی قرار گیرد

 زنان روستایی؛کنشگران عرصه تولید و توسعه

وزیر جهادکشاورزی نیز به مناسبت روز جهانی زن روستایی پیامی را به این همایش ارسال کرد که بدین شرح است :

زنان روستایی و عشایری از دیرباز در نظام زراعی خرد و در قالب کشاورزی خانوادگی، فعالیت داشته‌اند. در سال‌های اخیر به دلیل افزایش مهاجرت مردان از روستاها به شهرها نقش آنان در تولید ،بیشتر شده و امروز بخش زیادی از فعالیت‌های کشاورزی توسط زنان صورت می‌گیرد.

نام‌گذاری روز ١٥ اکتبر به نام روز جهانی زن روستایی نشان دهنده نقش اساسی به عنوان روستایی و عشایری و مشارکت آنان در توسعه کشاورزی و افزایش امنیت غذایی است. اهداف توسعه پایدار با زندگی زنان روستایی و عشایری، پیوند محکمی دارد.

اینجانب ضمن عرض تبریک روز جهانی زن روستایی، اعلام می‌کنم، در دنیای امروز، زنان روستایی و عشایری به عنوان کنشگران فعال عرضه تولید و توسعه، نقش آفرینی می‌کنند و بخش مهمی از سرمایه انسانی روستا و مناطق عشایری محسوب می‌شوند و نقش موثری در توسعه جوامع محلی دارند. از این رو آرائه خدمات آموزشی، ترویجی و مالی به آنها باید در الویت و توجه جدی قرار گیرد.

این روند در وزارت جهادکشاورزی از سه دهه اخیر با توسعه برنامه های آموزشی-ترویجی و مشارکتی ویژه زنان روستایی و عشایری آغاز شده است. افزایش سطح تحصیلات زنان روستایی و عشایری، اقدامی مؤثر در ورود آنها به عرضه‌های جدید کشاورزی از جمله، کشت تولیدات گلخانه‌ای و تولید محصول سالم بوده است.

تجربه وزارت جهادکشاورزی در زمینه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری گویای آن است که باید  برای به کارگیری شیوه‌های نوین، بهره گیری از فن‌آوری و افزایش بهره وری، آمادگی دارند و چنانچه از برنامه‌های آموزشی -ترویجی بهره‌مند شوند، می‌توانند منشأ تحولات جدی در توسعه روستاها باشند.

اگرچه نتایج و اثربحشی اجرای برنامه‌ها در حوزه زنان روستایی و عشایری امیدبخش است، لیکن حجم نیازها و فرصت‌های پیش روی این قشر ساعی و تلاشگر، به مراتب بیشتر و مقرون‌تر از رخدادهای موجود است.

اینجانب معتقدم، روز جهانی زن روستایی، فرصت مغتنمی است تا کلیه بخش‌های مؤثر و مرتبط، با برنامه‌ریزی و توجه ویژه به نقش و جایگاه مؤثر زنان روستایی و عشایری در تولید و توسعه، برای مشارکت آنها اقدامات عملی و موثری انجام دهند.

جامعه محلی أعم از روستا و مناطق عشایری یک مجموعه یکپارچه است و بخشی‌نگری نسبت به فعالیت‌ها و اقدامات می‌تواند، به انسجام آنان آسیب جدی وارد نمی‌آورد، بنابراین هم افزایش و هماهنگی در تدوین برنامه‌ها و جامع‌نگری و تبیین نقش فعال و فرابخشی زنان روستایی و عشایری می‌تواند، دستاورد روز جهانی زن روستایی را به منصه ظهور برساند.

محمود حجتی

وزیر جهادکشاوزری

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید