Iranian Agriculture News Agency

تشکیل زنجیره سیب سبب شد

ایانا-کشاورزی: آمار صادرات محصول سیب در سال ۹۶ نشان می‌دهد که بیش از ۷۵۰ هزار تن از سیب تولیدی کشور صادر شده است. به دلیل پراکندگی در ساختار‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان این حجم سیب صادراتی تقریبا با برند مشخص صادر نشده است، از وظایف مهم این زنجیره ایجاد برند مشخص و معتبر برای سیب ایران است که نتیجه آن افزایش و ارتقا جایگاه سیب خواهد بود.

مداخله هدفمند و متوازن در بازار  و صادرات با برند ایران

زنجیره سیب ایرانیان براساس سیاست‌های کلی بخش کشاورزی و با هدف افزایش راندمان و بهره‌وری در این بخش و ایجاد تشکل صادرات محور با حضور  فعالان در تمامی ابعاد مختلف این زنجیره از قبیل تولیدکنندگان، فعالان صنعت حمل و نقل و لجستیک، سورت بسته بندی و صنایع تبدیلی و صادر کنندگان تشکیل شده است.

سید وحیدرضا ابطحی مدیرعامل  اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی باغداران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه کشاورزی ایانا در خصوص اهمیت تشکیل زنجیره سیب ایرانیان گفت: این زنجیره می‌تواند سبب ایجاد زنجیره توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی شود که با استفاده از ظرفیت‌های خالی صنایع و ایجاد فرآیندهای مستقل در کاهش ضایعات محصول سیب و صادرات فرآورده‌های آن به خصوص کنسانتره و پوره سیب موثر باشد.

او با تاکید به اینکه ایجاد ساختارهای منسجم در زمینه صادرات محصولات کشاورزی به خصوص محصولاتی که ایران در آن‌ها دارای مزیت نسبی است اهمیت زیادی دارد، افزود: این موضوع در توسعه صادرات محصولات کشاورزی تاثیر  به سزایی خواهد داشت.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی باغداران ایران در خصوص حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان این بخش گفت: تمامی فعالین در زنجیره از جمله تولیدکنندگان و اتحادیه‌های آن‌ها، صادرکنندگان، فعالان حوزه لجستیک و صنایع تبدیلی و تکمیلی در این زنجیره می‌توانند نقش قابل توجهی در ارتقای جایگاه محصولات کشاورزی داشته باشند.

ابطحی ادامه داد: اتحادیه سراسری باغداران ایران به نمایندگی از تولیدکنندگان سیب (البته تعدادی از تولیدکنندگان نیز مستقل حضور دارند) فعالین صادرکننده محصولات کشاورزی به خصوص سیب درختی، فعالین  حوزه لجستیک، فعالین حوزه صنایع تبدیلی، سردخانه، سورت و بسته بندی در این زنجیره حضور دارند.

او با اشاره به اهمیت تولید و تولیدکنندگان محصول سیب گفت: ۶۰ درصد سهام این شرکت متعلق به تولیدکنندگان است که اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی باغداران ایران این ۶۰ درصد را به نمایندگی از تولیدکنندگان خریداری کرده و ۴۰ درصد دیگر سهام در اختیار بقیه اجزای زنجیره است.

ابطحی با تاکید به اینکه ایران جایگاه مناسبی در زمینه صادرات سیب دارد، افزود: آمار صادرات محصول سیب در سال  ۹۶ نشان می‌دهد که بیش از ۷۵۰ هزار تن از سیب تولیدی کشور صادر شده است.

او با بیان اینکه به دلیل پراکندگی در ساختار‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان این حجم سیب صادراتی تقریبا با برند مشخص صادر نشده است، افزود: از وظایف مهم این زنجیره ایجاد برند مشخص و معتبر برای سیب ایران است که نتیجه آن افزایش و ارتقا جایگاه سیب خواهد بود.

مدیرعامل  اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی باغداران ایران از اهداف دیگر  تشکیل زنجیره سیب را مداخله هدفمند و متوازن در بازار عرضه سیب عنوان کرد و گفت: زمانی  که تمامی حلقه‌های زنجیره در یک مجموعه حاضر باشد سبب می‌شود تا توازن در عرضه داخلی و صادرات محصولات ایجاد شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید