Iranian Agriculture News Agency

وزیر جهاد کشاورزی:

ایانا-کشاورزی: اولویت تامین آب برای شهرک‌های گلخانه‌ای در حد تامین آب شرب باید مد نظر قرار گیرد.

واحدهای ستادی و سازمان‌های استانی برای توسعه کشت‌ گلخانه‌ای بسیج شوند

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: واحدهای ستادی و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان ها باید برای توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و شهرک‌های کشاورزی بسیج شوند.

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های کشاورزی، آخرین وضعیت توسعه شهرک‌های کشاورزی و گلخانه‌ها با حضور وزیر جهاد کشاورزی، معاون امور باغبانی، رئیس سازمان امور اراضی کشور، مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان‌ها، مجری طرح توسعه گلخانه‌ها و اعضای هیأت مدیره شرکت شهرک‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه، شرکت شهرک‌های کشاورزی را یک شرکت توسعه‌ای دانست و گفت: این شرکت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و می‌تواند بیشتر در حوزه کشاورزی بویژه در توسعه کشت‌های گلخانه‌ای اثرگذار باشد.

محمود حجتی اظهار داشت: در اجرای فعالیت‌ها باید رویکرد گسترده، حجیم، متنوع، متکثر اما المان‌های کاری و واحدهای اجرایی در شهرک‌ها را مناسب و کوچک و مستقل از هم در نظر بگیریم.

او با تاکید بر این که واحدهای ستادی و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها باید برای توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و شهرک‌های کشاورزی بسیج شوند، از معاونت امور باغبانی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی و هیأت مدیره و مجری طرح گلخانه‌ای و روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی خواست با برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر در جهت اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده و حتی فراتر از آن عمل کنند.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در اجرای تعهدات به وضعیت موجود شهرک‌ها و امکانات قابل تامین، توجه شود و بر اساس آنها برای اجرای زیرساخت‌ها اقدام گردد.

او با تاکید بر پیگیری تخصیص آب برای شهرک‌های گلخانه‌ای به ویژه شهرک‌های شرق اصفهان گفت: اولویت تامین آب برای شهرک‌های گلخانه‌ای در حد تامین آب شرب باید مد نظر قرار گیرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید