Iranian Agriculture News Agency

بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرد

ایانا-کشاورزی: از بانک‌ها خواسته شده با معرفی مشمولین واجد شرایط امهال تسهیلات از طریق کارگروه مندرج در مصوبه دولت، مراتب را در چارچوب ضوابط بانکی اجرا و عملکرد تصویب‌نامه‌های موصوف در مقاطع سه ماهه را به بانک مرکزی ارسال کنند تا متعاقباً مراتب جهت تأمین هزینه سه ساله امهال به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس شود.

امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه

بانک مرکزی موضوع بند (خ) ماده «33» قانون برنامه ششم توسعه کشوردر خصوص امهال تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه در سال زراعی 1397‌-1396 به مدت سه‌سال را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشنامه به شماره 217889‌/97 مورخ 25‌/06‌/1397 و بر اساس تصویب‌نامه‌های شماره 49750‌/ت55558 ه مورخ 21‌/4‌/1397 هیأت محترم وزیران و اصلاحیه آن به شماره 74166‌/ت55695 ه مورخ 6‌/6‌/1397 صادر و به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ شده است:

"کارگروه موضوع بند (خ) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفا پس از اعلام استان‌هایی که در سال زراعی 1397-1396 تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری‌ها اعلام شده‌اند، مشمولین واجد بهره‌مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را به بانک‌های عامل جهت امهال سه ساله تسهیلات متقاضیان معرفی نمایند."

بر این اساس از بانک‌ها خواسته شده با معرفی مشمولین واجد شرایط امهال تسهیلات از طریق کارگروه مندرج در مصوبه دولت، مراتب را در چارچوب ضوابط بانکی اجرا و عملکرد تصویب‌نامه‌های موصوف در مقاطع سه ماهه را به بانک مرکزی ارسال کنند تا متعاقباً مراتب جهت تأمین هزینه سه ساله امهال به سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید