Iranian Agriculture News Agency

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

تعدادی از بیست ماهیگیر ایرانی که دو سال پیش توسط دزدان دریایی ربوده شده بودند، به کمک وزارت اطلاعات کشور و اتاق بازرگانی تهران آزاد شدند.

آزادی ماهیگیران از دست دزدان دریایی سومالیایی

خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در چهل ودومین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران که صبح امروز در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، از آزاد شدن ماهیگیران ایرانی که دو سال پیش توسط دزدان سومالیایی ربوده شده بودند، خبرداد و اعلام کرد:« برخی از ماهیگیران جنوب کشور که از دو سال پیش توسط دزدان دریایی سومالیایی دزدیده شده بودند و در وضعیت بسیاری بدی به سر می بردند، آزاد شدند. از تعداد بیست ماهیگیر ربوده شده برخی به علت وضعیت نامناسب تغذیه و نبودن غذا فوت کردند، که توانستیم افراد باقیمانده را به کمک وزارت اطلاعات نجات دهیم.»

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید