Iranian Agriculture News Agency

مرکز آمار ایران:

ایانا-کشاورزی: در مردادماه پیاز صدرنشین کاهش قیمت در میان اقلام خوراکی شد.

پرتقال 85 درصد گران شد؛ پیاز 47 درصد ارزان

به گزارش ایانا، مرکز آمار ایران، متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری – مرداد ١٣٩٧ را اعلام کرد که بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (مرداد ١٣٩٦) مربوط به «پیاز» با ٤٧,٥ درصد کاهش بود.

بر اساس نتایج به دست آمده در مرداد ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام «سیب درختی زرد» با ٣٨.٦ درصد افزایش، «پرتقال محصول داخل» با ٢٩,٨ درصد افزایش و «مرغ ماشینی» با ٢٨.٧ درصد افزایش بوده است. در این ماه هیچ گونه کاهش قیمتی نسبت به ماه قبل وجود نداشته است.

بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (مرداد ١٣٩٦) مربوط به «پرتقال محصول داخل» با ٨٥,٨ درصد افزایش و پس از آن «خیار» با ٨٤.١ درصد افزایش و « سیب درختی زرد » با ٨٣,٧ درصد افزایش قرار دارند. بیشترین کاهش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (مرداد ١٣٩٦) هم مربوط به قلم «پیاز» با ٤٧.٥ درصد کاهش است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید