Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل دفتر سلامت غذا و محیط زیست:

ایانا-کشاورزی: اگر این استانداردهای ملی تایید شود، استاندارد کود اجباری می‌شود. با اجباری شدن استاندارد کود، پیگیری آن یک وظیفه حاکمیتی خواهد بود و نهادهای‌ متولی از جمله سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارند که موضوع را پیگیری کنند.

اجبارِ استاندارد کود در شورای عالی مطرح می‌شود

آلودگى آب و خاک یکی از مهمترین و اصلى‌ترین مشکلات و احتیاط‌هاى استفاده از کودهاى شیمیایى و کشاورزى است. اما کودها حتى کودهاى شیمیایى به خودى خود مشکلى را ایجاد نمى‌کنند به شرطی که از کود شیمیایى سالم و مناسب استفاده شود و در این شرایط هم نحوه و میزان استفاده از کودها بسیار اهمیت پیدا مى‌کند. سعید سعادت مدیرکل دفتر محیط زیست و سلامت غذا وزارت جهادکشاورزى در مورد نحوه صحیح استفاده از کودهاى شیمیایی براى جلوگیرى از آلودگى خاک و آب در گفت‌وگو با خبرنگار گروه کشاورزى ایانا مى‌گوید: سلامت کودهاى شیمیایى در سلامت آب و خاک بسیار موثر هستند. پس از اینکه سلامت کود و زیرساخت‌های تایید آن شکل گرفت، مهمترین موضوع نحوه مصرف و در واقع دستورالعمل کودی است.

او اضافه مى‌کند: موسسه تحقیقات خاک و آب یک کتاب (در دو جلد) برای نحوه استفاده کود و توصیه‌های کودی با عنوان «برنامه جامع حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه» منتشر کرده که این کتاب دستورالعمل برای گیاهان مختلف را به تفکیک ارائه کرده است.

سعادت با اشاره به اینکه برای گرفتن نتیجه بهتر کشاورز باید نتیجه آنالیز گیاه و خاک را به همراه دستورالعمل موجود به  متخصص تغذیه ارائه دهد، مى‌گوید: پس از ارائه این مستندات فرمول مورد نیاز کود و توصیه کودی مشخص و نوشته می‌شود.

او اضافه مى‌کند: توصیه‌هاى کودى دو نوع است توصیه عمومی و توصیه تخصصی که براساس آنالیز خاک و گیاه است.

مدیر کل دفتر محیط زیست و سلامت غذا با اشاره به اینکه آنالیز خاک بر عهده آزمایشگاه‌های تجزیه خاک و آب است توضیح مى‌دهد: تا پیش از این در این بخش، آزمایشگاه‌هاى خصوصی وجود نداشت و فقط موسسات تحقیقاتی این کار را انجام می‌دادند. اما در حال حاضر آزمایشگا‌ه‌های خصوصی خاک و آب و گیاه در استان‌ها و شهرهای مختلف فعالیت می‌کنند.

او یادآوری مى‌کند: کشاورزان به راحتی می‌توانند به این آزمایشگاه‌ها مراجعه کرده، آنالیز خاک را دریافت کنند و بر اساس آن توصیه کودی بگیرند.

مدیر کل دفتر سلامت غذا و محیط زیست ودارت جهاد مشاورزی با اشاره به اینکه دو عنصر مهم در بسترسازی و بهبود وضعیت سلامت محصولات غذایی  یعنى توصیه برای کود و همچنین کود سالم وجود دارد، توضیح مى‌دهد: حال باید کشاورزان را برای استفاده و عمل به توصیه‌های کودی آموزش داد. البته معاونت ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی اقدام به آموزش کشاورزان در شهرها و استان‌های مختلف کرده است.

سعادت با اشاره به اینکه ضعف و کاستى‌هایى دیده مى‌شود توضیح داد: ضعف و کاستی‌ که احساس می‌شود نبود نظارت در بازار است. چون فرآیند ثبت کود یک فرایند خوداظهاری است، اما مشخص نیست که همین کود اظهار شده و ثبت شده به بازار عرضه شود. این موضوع نیاز به فرایند کنترل در محل عرضه هم دارد.

او اضافه مى‌کند: در حال حاضر کارگروه‌هایی در سطح استانی تشکیل شده که این کارگروه‌ها وظیفه نظارت بر بازار را دارند اما فعالیت این کارگروه‌ها بر مبنای ابلاغی است که به کارگروه‌‌ها داده‌ شده است اما بهترین شیوه آن است که موضوع نظارت قانون‌مند شود. تنها زمانی این کار قانون‌مند می‌شود که استاندارد اجباری شود.

سعادت مى‌گوید: تا به امروز استانداردهای ملی کود تدوین شده و برمبنای این استاندارد ملی فرآیندهای لازم برای اجباری شدن استاندارد کود طی شده و قرار است در جلسه آتی شورای عالی استاندارد مطرح شود.

او اضافه مى‌کند: اگر این استانداردهای ملی تایید شود، استاندارد کود اجباری می‌شود. با اجباری شدن استاندارد کود، پیگیری آن یک وظیفه حاکمیتی خواهد بود و نهادهای‌ متولی از جمله سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارند که موضوع را پیگیری کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید