Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی:

ایانا-کشاورزی: اجرای آبیاری نوین در هر هکتار از زمین‌های کشاورزی حدود 100 میلیون ریال هزینه در بردارد. افزایش بهره‌وری آب، امکان آبیاری زمین‌های شیب دار و جلوگیری از شست و شوی بی رویه خاک، صرفه جویی در نیروی کار و پیشگیری از کارهای سخت از جمله مزایای استفاده از روش‌های نوین آبیاری است.

تجهیز 2  میلیون هکتار زمین به سامانه‌های نوین آبیاری

حدود 2 میلیون از مجموع هشت و نیم میلیون هکتار زمین‌های کشاورزی آبی در سطح کشور در 10 سال گذشته به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند. مدیرکل امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این خبر و در جریان بازدید از برخی طرح‌های آب و خاک استان کهگیلویه و بویراحمد، یکی از سیاست‌ها و رویکردهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی تقویت و افزایش سیستم‌های نوین آبیاری اعلام کرد.

به گزارش ایانا، رضا سرافرازی با تاکید بر اینکه بر اساس راهبرد وسیاست جدید این وزارتخانه هیچ گونه محدودیتی برای اجرای این سیستم‌های نوین آبیاری از لحاظ تأمین اعتبار مورد نیاز وجود ندارد، توضیح داد: اجرای آبیاری نوین در هر هکتار از زمین‌های کشاورزی حدود 100 میلیون ریال هزینه در بردارد. افزایش بهره‌وری آب، امکان آبیاری زمین‌های شیب دار و جلوگیری از شست و شوی بی رویه خاک، صرفه جویی در نیروی کار و پیشگیری از کارهای سخت از جمله مزایای استفاده از روش‌های نوین آبیاری است.

او از استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان یکی از استان‌های موفق و الگو در زمینه اجرای سیستم هیا نوین آبیاری در سه سال گذشته یاد کرد و طرح انتقال آب به 800 هکتار اراضی شیب دار روستای مختار بویراحمد را نمونه و الگویی موفق توسط بخش خصوصی دانست و گفت: این سیاست یکی از مهمترین راهکارهای مناسب برای مدیریت مصرف آب، افزایش راندمان تولید و بهبود عملکرد در مزرعه برای کشاورزان خواهد بود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید