Iranian Agriculture News Agency

جهرمی و حجتی تفاهم‌نامه امضا کردند

تفاهمنامه‌ای بین وزارتخانه‌های جهادکشارزی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور هوشمندسازی کشاورزی در بخش‌های مختلف (شش بخش) پیگیری و راه‌اندازی شده است

کشاورزی هوشمند می‌شود

با امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  تمهیدات و سامانه‌های هوشمندسازی در بخش کشاورزی راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری ایانا صبح امروز تفاهمنامه‌ای بین وزارتخانه‌های جهادکشارزی و فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور هوشمندسازی کشاورزی در بخش‌های مختلف (شش بخش) پیگیری و راه‌اندازی شده است. این تفاهم‌نامه در بخش‌های تامین زیرساخت مورد نیاز بخش کشاورزی با هدف افزایش بهره‌وری از طریق هوشمندسازی، استفاده از فناوری فضایی و سنجش از دور در توسعه و افزایش بهر‌وری بخش کشاورزی و منابع، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع پایه با استفاده از اینترنت اشیا و هوشمندسازی، توسعه و بهبود فضای کسب و کار و بازار مبنتی بر فناوری اطلاعات در بخش کشاورزی، توسعه آموزش و ترویج و توانمندسازی، توسعه بسترهای حاکمیتی و تسهیل فضای کسب و کار در حوزه کشاورزی است.

هدف این تفاهم‌نامه توسعه کشاورزی اقتصادی و هوشمندسازی کشاورزی برای افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابه طبیعی و نهاده‌های کشاورزی است. در حال حاضر طرح‌های آزمایشی این تفاهم‌‌نامه در بخش‌ها و استان‌های مختلفی در حال اجرا هستند.

ادامه دارد...

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید