Iranian Agriculture News Agency

مجری طرح چغندر قند:

ایانا-کشاورزی: چغندرکاران به ازای تحویل هر تن چغندر قند، دو کیلوگرم قند و 20 کیلوگرم تفاله چغندر قند را به عنوان جایزه کشت تحویل می‌گیرند.

جایزه کشت چغندرقند برقرار شد

جایزه کشت چغندر قند دوباره برای کشاورزان برقرار شد.

علیرضا یزدانی مجری طرح چغندر قند در جریان بازدید از خبرگزاری ایانا گفت‌: جایزه تشویقی کشت چغندر قند که چند سالی است متوقف شده بود از کشت پاییزه سال 96 که زمان تحویل آن تا یکی دوماه آینده است، دوباره برقرار شده است.

او اضافه کرد: چغندرکاران به ازای تحویل هر تن چغندر قند، دو کیلوگرم قند و 20 کیلوگرم تفاله چغندر قند را به عنوان جایزه کشت تحویل می‌گیرند.

یزدانی توضیح می‌دهد: یکی دو سال بود که جایزه کشت چغندر بنابه دلایلی برداشته شده بود اما با پیگیری وزیر جهاد کشاورزی در دولت، و اختصاص سهمیه و بودجه جایزه کشت‌کاران چغندر قند دوباره برقرار شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید