Iranian Agriculture News Agency

دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی:

ایانا-کشاورزی: باید در کشت به میزان مصرف آب مجازی‌، عدد بهره‌وری و همچنین میزان انرژی و کالری دریافتی حساس شویم و تغییر الگوی کشت و مصرف را در الویت قرار دهیم.

وضعیت منابع آبی، تغییر رژیم غذایی را انکارناپذیر کرده

دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در خصوص وضعیت کشاورزی کشور با توجه به مساله کم‌آبی در کشور گفت: تغییر الگوی کشت و تغییر رژیم غذایی می‌تواند بسیار موثر باشد.

حسین دهقانی با بیان اینکه باید برای محصولات زراعی پرآب جایگزین‌سازی صورت بگیرد، به خبرنگار گروه کشاورزی ایانا توضیح داد: مواردی از اصلاح الگوی مصرف در کشور داریم که باید گسترده‌تر شود. به طور مثال، در روستاهایی در آذربایجان شرقی کشاورزان با تغییر الگوی کشت و مسدودسازی چاه‌های اضافی، مصرف آب در این حوزه را کاهش داده اما به تولید ادامه می‌دهند و مشکلی هم برای تولید ندارند.

پژوهشگر حوزه کشاورزی  با تاکید به اینکه رویکرد اینچنینی می‌تواند سبب شود که کشاورزی کشور نابود نشود‌، گفت: باید در کشت به میزان مصرف آب مجازی‌، عدد بهره‌وری و همچنین میزان انرژی و کالری دریافتی حساس شویم و تغییر الگوی کشت و مصرف را در الویت قرار دهیم.

دهقانی ادامه داد: کشت محصولات استرتژیک مانند برنج باید به صورت محدودتر انجام گیرد؛ وضعیت منابع آبی، کشور را در شرایطی قرار داده که مجبور به تغییر  رژیم غذایی‌مان هستیم.

او با بیان اینکه جداسازی و مدیریت مصرف آب کشاورزی‌، شرب و ... مناسب نیست، افزود: مدیریت آب باید در یک برنامه جامع با همراهی و همدلی همه سازمان‌های مربوطه و در همه زمینه‌ها صورت گیرد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: می‌توانیم کشت داشته باشم اما ادامه کشت مشروط به برنامه‌ریزی جامع و همراهی همه عوامل زنجیره کشت از وزارت خانه‌های مربوطه تا کشاورزان است.

دهقانی با تاکید بر اینکه پتانسیل تولید از جمله آب‌، خاک و اقلیم‌، نباید نادیده گرفته شود‌، گفت: در مناطقی که این پتانسیل‌ها وجود دارد باید از آن‌ها استفاده شود و در غیر این‌صورت از بین خواهند رفت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید