Iranian Agriculture News Agency

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور:

ایانا-کشاورزی: با آغاز زنجیره تولید از خاک‌ورزی در مزرعه تا رسیدن به سفره غذا، در هر مقطعی تهدید برای آلوده‌سازی و ناسالم‌سازی وجود دارد.

آتش‌سوزی جنگل حربه‌ای برای گروه‌های تروریستی علیه دولت‌ها

دبیر همایش پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با تاکید بر تفاوت پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی با سایر حوزه‌ها گفت: یکی از وظایف جهاد کشاورزی تضمین امنیت غذایی در حوزه سلامت غذایی است.

علی علیزاده در حاشیه دومین روز برگزاری این همایش با بیان اینکه براساس تهدیدات، بایستی پدافند غیرعامل تقویت شود، در گفتگو با خبرنگار کشاورزی ایانا توضیح داد: با آغاز زنجیره تولید از خاک‌ورزی در مزرعه تا رسیدن به سفره غذا، در هر مقطعی تهدید برای آلوده‌سازی و ناسالم‌سازی وجود دارد.

او با بیان اینکه یکی از تهدیدات موجود تهدید بر روی منابع است، یادآوری کرد: تهدیدات بر روی منابع از جمله خاک، جنگل، آب، ذخایر ژنتیکی می‌تواند به صورت خارجی و داخلی صورت گیرد.

او ادامه داد: طی سالیان اخیر آتش‌سوزی جنگل  به عنوان حربه‌ای توسط برخی از گروه‌های تروریستی بر علیه دولت ها انجام می‌شود.

دبیر همایش پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی با تاکید به اینکه عکس‌العمل مناسب در زمان بروز تهدیدات طبیعی و تعمدی کار سختی نیست، افزود: خوشبختانه سازمان‌های  مختلف مانند سازمان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات، سازمان شیلات تشکیل شده و می‌توانند این تهدیدات را مدیریت کنند.

او با تاکید به اینکه در صورت تجهیز و آموزش، این سازمان‌ها می‌توانند با تهدیدات تعمدی و طبیعی مقابله کنند، ادامه داد: این سازمان‌ها همچنین موظف هستند تا تهدیدات حوزه خود را بررسی کنند.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با تاکید بر اینکه پدافند غیرعامل  و ارتقای آن به معنی شکل‌گیری سازمان‌های جدید نیست‌، افزود: تقویت سازمان‌های موجود در واقع تقویت پدافند غیرعامل است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید