Iranian Agriculture News Agency

رئیس انجمن واردکنندگان برنج:

ایانا-کشاورزی: هند و پاکستان کشورهایی هستند که به لحاظ میزان آرسنیک و استانداردهای بهداشتی با استانداردهای بهداشتی کشور ما هم‌خوانی دارند و فعلا وزارت بهداشت تنها این دوکشور را برای واردات تایید کرده ‌است.

واردات 370هزارتن برنج از اول فروردین تاکنون به کشور

از ابتدای سال تا هفتم تیرماه حدود 370 هزار تن برنج وارد کشور شده است. این خبر را رئیس انجمن واردکنندگان برنج می‌دهد و با اشاره به فهرست واردکنندگانی که در ماه‌های اخیر ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند و در این فهرست نام بیش از 100 واردکننده برنج هم به چشم می‌خورد، می‌گوید: «از اول فروردین تا 7تیرماه میزان برنجی که ترخیص شده و به بازار وارد و مصرف شده است چیزی در حدود 370 هزارتن بوده است که غالب این میزان، مصرف شده و در واقع برنج وارداتی دپو نشده و به مصرف رسیده است، از  میزان برنج واردشده توسط شرکت‌های نام برده در لیست اعلام شده از سوی بانک مرکزی؛ برنج یا در گمرک بوده یا در حال حمل به سمت بازار و یا در حال ترخیص شدن است.»

مرتضی شاه‌حسینی به خبرنگار گروه کشاورزی ایانا، توضیح می‌دهد: «ما واردات، ترخیص و تزریق برنج به بازار را توسط کسانی که به عنوان  واردکننده حرفه‌ای شناخته می‌شوند، زیرنظر داریم اما از وضعیت کسانی که به صورت متفرقه به واردات برنج می‌پردازند و عضو انجمن واردات برنج نیستند، در ارتباط با وارد کردن و ترخیص محصولاتشان اطلاعی نداریم.»

او در ارتباط با میزان دقیق برنج وارداتی به کشور هم می‌گوید: «وضعیت برنج‌های وارداتی از سه حالت خارج نیست به طور مثال تعداد زیادی از واردکنندگان کد تخصیص ارزشان را گرفته‌اند؛ اما هنور ارزشان را دریافت نکرده‌اند یا برخی ارزشان را گرفته‌اند، اما هنوز برنج‌شان را دریافت نکرده‌اند و برخی دیگر برنج‌شان را تحویل گرفته‌اند، اما هنوز نه ارزشان را دریافت کرده‌اند و نه کد تخصیص ارز را، به همین دلیل  به طور دقیق نمی توان گفت که ارز تعلق گرفته، برنج وارد شده، ترخیص شده، در گمرک، در حال ترخیص است و یا در حال حمل و ورود به بازا. در واقع اکنون نمی‌توان به طور دقیق اعلام کرد که چه میزان از این برنج‌های وارداتی به بازار وارد و به دست مردم رسیده ‌است.»

شاه‌حسینی در‌باره میزان تولید و مصرف داخلی اعلام می‌کند: «تولید برنج در داخل در بیشترین حالت در حدود 2میلیون تن است که با توجه به میزان مصرف کشورکه تقریبا 3 تا 3میلیون و200 هزارتن است، 1 تا 1میلیون و 200هزارتن نیاز وارداتی داریم.»

رئیس انجمن واردکنندگان برنج در ارتباط با مبدا برنج‌های وارداتی هم توضیح می‌دهد که «هند و پاکستان کشورهایی هستند که به لحاظ میزان آرسنیک و استانداردهای بهداشتی با استانداردهای بهداشتی کشور ما هم‌خوانی دارند و فعلا وزارت بهداشت تنها این دوکشور را برای واردات تایید کرده ‌است.»

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید