Iranian Agriculture News Agency

رشد 80 درصدی تولید شکر طی 4 سال

رشد تولید شکر رکورد بی‌نظیری را در عمر ۱۲۳ ساله صنعت قند کشور به جا گذاشته است

ایانا-کشاورزی: کل شکر تولیدی اعم از چغندری و نیشکری در سال 1392 به میزان یک میلیون و 122 هزار و 760 تن بوده که در سال 1396 به رقم دو میلیون و 15 هزار و 359 تن (حدود 80 درصد رشد) افزایش یافته و رکورد بی‌نظیری را در عمر 123 ساله صنعت قند کشور به جا گذارده است.

تولید شکر 2 میلیون تن را رد کرد

تولید شکر در سال 1396 نسبت به سال 1392، رشدی 80 درصدی داشت و رکوردی بی‌نظیر را در عمر 123 ساله صنعت قند کشور به جا گذاشت.

به گزارش ایانا، انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران با ارایه عملکرد نهایی بهره‌برداری کارخانه‌های قند کشور در سال 1396 به وزیر جهاد کشاورزی، اعلام کرد که کل شکر تولیدی اعم از چغندری و نیشکری در سال 1392 به میزان یک میلیون و 122 هزار و 760 تن بوده که در سال 1396 به رقم دو میلیون و 15 هزار و 359 تن (حدود 80 درصد رشد) افزایش یافته و رکورد بی‌نظیری را در عمر 123 ساله صنعت قند کشور به جا گذارده است.

در این گزارش اشاره شده که میزان چغندر تولیدی در سال 96 بیش از هشت میلیون و 69 هزار و 844 تن (776 هزار و 47 تن پاییزه و هفت میلیون و 293 هزار و 797 تن بهاره) بوده است که نسبت به سال 1393 (آخرین سال فعالیت دولت دهم) بیش از 132 درصد افزایش را نشان می‌دهد و این امر در حالی است که سطح زیر کشت چغندر از 82 هزار و 500 هکتار در سال 92 با رشدی حدود 53 درصد، در سال 96 به حدود 126 هزار هکتار رسیده، اما میزان چغندر برداشت‌شده نسبت به سال 92 بیش از 133 درصد بوده است.

همچنین در این دوره زمانی، میزان نیشکر تولیدی با 21 درصد رشد به عدد هفت میلیون و 921 هزار و 404 تن ارتقاء یافته، درحالی‌که سطح زیر کشت نیشکر در سال 92 به میزان 86 هزار و 588 هکتار و در سال 96 به میزان 87 هزار و 353 هکتار بوده است که تفاوت چندانی را شاهد نبوده‌ایم.

مجموع محصولات کشاورزی (چغندر و نیشکر)، به‌دست‌آمده از سطح 213 هزار و 768 هکتار اراضی کشاورزی کشور، بیش از 15 میلیون و 991 هزار و 248 تن بوده و میانگین برداشت حدود 75 تن در هکتار بوده. از میزان چغندرقند ذکرشده، بیش از 445 هزار و 752 تن تفاله خشک و 465 هزار و 465 تن تفاله تر تولید شده و به‌عنوان خوراک دام عرضه شده است. همچنین، از میزان نیشکر ذکرشده بیش از دو میلیون و 440 هزار و 371 تن باگاس تولیدشده و برای تولیداتی همچون MDF، کاغذ، خوراک دام و... به واحدهای ذی‌ربط حمل شده است.

در این گزارش، مجموع ملاس تولیدی از چغندرقند و نیشکر تولیدی، بیش از 632 هزار و 376 تن اعلام شده که به‌عنوان مواد اولیه صنایع پایین‌دست از قبیل خمیرمایه، الکل، مکمل خوراک دام و... مورد استفاده قرار گرفته است.

همچنین در رابطه با راندمان در هکتار چغندر هم یادآوری شده است که در سال 1392 به میزان 42 تن بوده که در سال 1396 به 52 تن رسیده و راندمان در هکتار نیشکر هم در سال 1392 به میزان 75.5 تن بوده که با رشدی معادل 13.2 تن در هکتار به عدد 88.7 تن رسیده است.

در گزارش انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران، اشاره شده که میزان برداشت قند در هکتار از چغندر در سال 1392 بیش از 7.5 تن بوده که در سال 1396 به رقم 8.81 تن رسیده است. میزان برداشت قند در هکتار از نیشکر در سال 1392 بیش از 8.6 تن بوده که در سال 1396 به رقم 9.98 تن رشد یافته است.

این در حالیست که شکر تولیدی از چغندر در سال 1392 به میزان 506 هزار و 601 تن بوده که در سال 1396 به رقم یک میلیون و 143 هزار و 226 تن افزایش یافته و شکر تولیدی از نیشکر در سال 1392 به میزان 616 هزار و 159 تن بوده و در سال 1396 به رقم 872 هزار و 133 تن رشد کرده است. بر این اساس، کل شکر تولیدی اعم از چغندری و نیشکری در سال 1392 به میزان یک میلیون و 122 هزار و 760 تن بوده که در سال 1396 به رقم دو میلیون و 15 هزار و 359 تن (حدود 80 درصد رشد) افزایش یافته و رکورد بی‌نظیری را در عمر 123 ساله صنعت قند کشور به جا گذارده است.

بر طبق این گزارش، رکوردشکنی در تولید شکر در شرایطی رخ داده که میزان شکر وارداتی در هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم بیش از 12 میلیون و 680 هزار تن به ارزش پنج میلیارد و 637 میلیون دلار بوده و میزان شکر وارداتی در پنج‌ساله فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حدود دو میلیون و 853 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 279 میلیون دلار بوده، این در شرایطی است که ماده (3) قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مقرر داشته: «وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هریک از کالاهای بند الف ماده (1) این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل کند که سالانه حداقل 10 درصد به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخل برسد.» که اینک با تلاش‌های به‌عمل‌آمده و حمایت‌های صورت گرفته از سوی وزارت جهاد کشاورزی در کنترل واردات شکر به کشور، مفاد این ماده برای محصول شکر محقق شده و تولید شکر نسبت به سال 1392 بیش از 80 درصد (میانگین سالانه برای سال‌های 93 تا 96 بیش از 20 درصد) افزایش را نشان می‌دهد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید