Iranian Agriculture News Agency

معاون مجری طرح کشت گلخانه ای:

ایانا-کشاورزی: طبق برنامه ریزی های انجام شده برای جنوب کرمان (جیرفت)، تهران، اصفهان، فارس و یزد سطح توسعه گلخانه‌ای بیشتری در نظر گرفته شده است.

هدف‌گذاری برای توسعه 2763 هکتاری گلخانه‌ها در سال 97

معاون مجری طرح توسعه کشت گلخانه‌ها از برنامه‌ریزی برای توسعه 2 هزار و 763 هکتاری گلخانه‌ها در سال جاری خبر داد.  

داریوش سالم پور در خصوص اعتبار تخصیص یافته برای توسعه کشت گلخانه‌ای در کشور به خبرنگار کشاورزی ایانا، گفت: تسهیلات بانکی اختصاص یافته برای کشت گلخانه‌ای نامحدود است و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال جاری2 هزار و 763 هکتار توسعه گلخانه‌ها بایستی صورت گیرد.

او با تاکید به اینکه یکهزار و 610 هکتار از 2هزار و 240هکتار پیش‌بینی توسعه گلخانه‌ای در سال 96 محقق شده است، افزود:این عدد برابر 72 درصد از کل سطح توسعه گلخانه‌ای در نظر گرفته شده بود.

مجری طرح توسعه گلخانه‌ای گفت: تسهیلات بانکی برای طرح گلخانه‌هایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی در مراکز استانی و یا ستادی باشند، نامحدود است. این اعتبارها پس از بررسی و تایید توسط بانک بدون محدودیت پرداخت خواهند شد. پرداخت‌ها به طور متوسط از هکتاری 400میلیون تا 4 میلیارد تومان بوده است.

او با تاکید بر اینکه طرح توسعه گلخانه‌ها جزو طرح‌های اقتصاد مقاومتی است، افزود: این طرح جزو اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است و به همین سبب منابع اعتباری مناسبی از صندوق توسعه برای آن در نظر گرفته شده است.

معاون مجری طرح کشت گلخانه‌ای با بیان اینکه حداقل و حداکثر پرداختی تسهیلات، با توجه به استان، اقلیم و نوع محصولات کشت گلخانه‌ای مشخص می‌شود، افزود: برنامه‌ریزی برای دریافت تسهیلات بر اساس ظرفیت استان‌ها صورت گرفته است.

او ادامه داد: به طور مثال ایلام ظرفیت تولید، اقلیم و نیروی انسانی محدودی دارد و سطح توسعه گلخانه‌ای کمتری برای این استان در نظر گرفته شده و طبق برنامه ریزی های انجام شده برای جنوب کرمان (جیرفت)، تهران، اصفهان، فارس و یزد  سطح توسعه گلخانه‌ای بیشتری در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید