Iranian Agriculture News Agency

مرکز آمار اعلام کرد

ایانا-کشاورزی: شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در سال ١٣٩٦ برابر است با ٢٥٥,٤ که نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) ١٥.٥ درصد افزایش یافته است.

تورم 15.5 درصدی  زراعت، باغداری و دامداری سنتی سال ١٣٩٦

محاسبه شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی بر اساس سال پایه ١٣٩٠ در سال ١٣٩١ شروع شده است. گزارش حاضر به شاخص مذکور در سال ١٣٩٦ اختصاص دارد. بر این اساس شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در سال ١٣٩٦ برابر است با ٢٥٥,٤ که نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) ١٥.٥ درصد افزایش یافته است.

به گزارش مرکز آمار ایران، محصولات کشاورزی از مرحله اتمام تولید تا مصرف نهایی تحت تاثیر عوامل مختلف، قیمتهای متفاوتی پیدا می‌کند که اصطلاحاً قیمت سرخرمن، قیمت عمده‌فروشی،… و قیمت خرده‌فروشی نامیده می‌شود. به منظور دستیابی به قیمتی که صرفا ناشی از فعالیت کشاورزی ‌باشد لازم است تأثیر عواملی نظیر هزینه‌های حمل‌ و نقل و انبارداری، سود واسطه‌ها و …  حذف شود. این گزارش به ارائه قیمت تولید کننده (سرخرمن) محصولات کشاورزی پرداخته شده که از مقایسه اطلاعات حاصل از این گزارش با نتایج طرح های خرده‌فروشی میتوان به بررسی نقش واسطه‌ها و دیگر عوامل مؤثر در شکل‌گیری سایر قیمتها تا رسیدن محصول بدست مصرف کننده نهایی پرداخت.

آمارگیری از قیمت فروش محصولات کشاورزی در سال ١٣٥٣ آغاز شده و تاکنون بجز در چند مقطع زمانی بطور مرتب انجام شده است. محاسبه شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی بر اساس سال پایه ١٣٩٠ در سال ١٣٩١ شروع شده است. گزارش حاضر به شاخص مذکور در سال ١٣٩٦ اختصاص دارد. بر این اساس شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در سال ١٣٩٦ برابر است با ٢٥٥,٤ که نسبت به سال قبل (نرخ تورم سالانه) ١٥.٥ درصد افزایش یافته است.

شاخص زراعت و باغداری

- شاخص گروه "زراعت و باغداری" در سال ١٣٩٦ برابر با ٢٦٤,٠ است که نسبت به سال قبل ١٧.٢ درصد افزایش یافته است.

- شاخص گروه "غلات" در سال ١٣٩٦ برابر با ٢٤٩,٣ است که نسبت به سال قبل ٣.٢ درصد افزایش یافته است.

- شاخص گروه "سبزیجات" در سال ١٣٩٦ برابر با ٢٦٢,٨ است که نسبت به سال قبل ٢٧.٤ درصد افزایش یافته است.

- شاخص گروه "میوه ها و میوه های آجیلی" در سال ١٣٩٦ برابر با ٢٨٦,١ است که نسبت به سال قبل ٢٧.٢ درصد افزایش یافته است.

- شاخص گروه "موادخام طبقه بندی نشده" در سال ١٣٩٦ برابر با ٢٠٩,٧ است که نسبت به سال قبل ٤.٠ درصد کاهش یافته است.

شاخص دامداری سنتی

- شاخص گروه "دامداری سنتی" در سال ١٣٩٦ برابر با ٢٣٦,٩ است که نسبت به سال قبل ١١.٧ درصد افزایش یافته است.

- شاخص گروه "پرورش بز و بزغاله " در سال ١٣٩٦ برابر با ٢١٩,٧ است که نسبت به سال قبل ١٨.٤ درصد افزایش یافته است.

- شاخص گروه "پرورش گاو و گوساله سنتی" در سال ١٣٩٦ برابر با ٢٣٣,٧ است که نسبت به سال قبل ١٠.٦ درصد افزایش یافته است.

- شاخص گروه "گوسفند و بره" در سال ١٣٩٦ برابر با ٢٢٩,٥ است که به نسبت به سال قبل ٢٢.٨ درصد افزایش یافته است.

- شاخص گروه "سایر محصولات حیوانی" در سال ١٣٩٦ برابر با ٢٥٣,٧ است که نسبت به سال قبل ٣.٤ درصد افزایش یافته است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید