Iranian Agriculture News Agency

متوسط فروش محصولات کشاورزی در مناطق روستایی در سال ١٣٩٦

گوجه فرنگی هم در این سال افزایش قیمت ۵۴.۴ درصدی را در مقایسه با سال ۹۵، ثبت کرده است

ایانا-کشاورزی: در این سال، قیمت خربزه هم نسبت به سال 95 کاهش یافته و آنطور که گزارش مرکز آمار حکایت می کند در سال 96، قیمت یک کیلوگرم خربزه 6597 ریال بوده است که قیمت فروش این محصول نسبت به سال 95 معادل 5.2 درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالیست که خیار در سال 96 نسبت به سال 95، رشد قیمت 4.5 درصدی داشته است.

رشد 104 درصدی قیمت پیاز و کاهش 31 درصدی بهای هندوانه

در سال ١٣٩٦ قیمت فروش آزاد یک کیلو گندم در کل کشور ١٢١١٠ ریال بوده است.

به گزارش مرکز آمار ایران، استان بوشهر با ١٤٦١٦ ریال بیشترین واستان قزوین با ١١٣٦٠ ریال کمترین قیمت فروش آزاد را درکل کشور داشته اند.قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور ١٣٠٧٥ ریال بوده است که در نتیجه متوسط قیمت های آزاد وفروش به دولت این محصول معادل ١٢٨٩٧ ریال بوده. متوسط قیمت فروش این محصول (آزاد ودولتی)نسبت به سال ١٣٩٥ افزایش ٣/٨ درصدی داشته است.

در سال 1396 قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور 9817 ریال بوده و قیمت فروش این محصول معادل 14.9 درصد نسبت به سال 95 افزایش داشته است.

در این سال  قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل کشور به رقم 39732 ریال رسید. بیشترین و کمترین قیمت فروش به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با 54465 ریال و استان زنجان با 28412 ریال اختصاص داشته است. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 95 افزایشی معادل 10.9 درصد نشان می‌دهد.

در سال گذشته قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه‌ای در کل کشور 12143 ریال بوده است. استان هرمزگان با 20000 ریال بیشترین و استان لرستان با 5714 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 95 معادل 4 درصد رشد کرده است.

همچنین یک کیلو نخود در این سال 52574 ریال بوده که قیمت فروش این محصول در سال 95 نسبت به سال 95 افزایشی معادل 27.8 درصد داشته است.

در این دوره، فروش یک کیلو عدس در کل کشور به رقم 49787 ریال رسید که نسبت به سال 95 معادل 8.7 درصد افزایش داشته است.

دانه های روغنی هم در سال گذشته در مقایسه با سال 95، رشد قیمت داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به سال 95 معادل 9.2 درصد افزایش داشته است.

در سال 96، قیمت فروش یک کیلوگرم کلزا هم 27101 ریال بود که نسبت به سال 95، معادل 107 درصد افزایش را تجربه کرده بود.

در بخش محصولات جالیزی هم در سال 96، قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور 3113 ریال بوده است که نسبت به سال 95، کاهش قیمت 31.8 درصدی را ثبت کرده.

در این سال، قیمت خربزه هم نسبت به سال 95 کاهش یافته و آنطور که گزارش مرکز آمار حکایت می کند در سال 96، قیمت یک کیلوگرم خربزه 6597 ریال بوده است که قیمت فروش این محصول نسبت به سال 95 معادل 5.2 درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالیست که خیار در سال 96 نسبت به سال 95، رشد قیمت 4.5 درصدی داشته است.

رشد 104.2 درصدی قیمت پیاز

همچنین در گروه سبزیجات هم قیمت یک کیلوگرم سیب زمینی در کل کشور 6767 ریال بود که قیمت این محصول نسبت به سال 96 معادل 60.5 درصد افزایش داشته است.

گوجه فرنگی هم در این سال افزایش قیمت 54.4 درصدی را در مقایسه با سال 95، ثبت کرده است. در این سال هر کیلو گوجه فرنگی در کل کشور 5938 ریال قیمت داشته است.

در سال 96، قیمت پیاز در مقایسه با سال 95، رشد 104.2 درصدی داشت که بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، این سبزی در سال گذشته در کل کشور قیمت حدود 9856 ریال داشت که گیلان با قیمت 25997 ریال بالاترین قیمت فروش این محصول را به نام خود کرده است.

پدیدآورنده: علی پیر ولی

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید