Iranian Agriculture News Agency

محصولات کشاورزی در سال‌های 1393 و 1394 به ترتیب 7.5 و 6.1 درصد رشد تولید داشته است

کمترین سهم از تسهیلات بانکی را بخش کشاورزی داشته است

در سال 1394 که رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت -3.1 درصد بود، بخش کشاورزی 4.6 درصد رشد داشت.

با وجود آن که سهم بخش کشاورزی از کل اقتصاد ایران حدود 10 درصد است اما این بخش در سالهایی که اقتصاد کشور رشد منفی داشت، موفق شد رشد خود را حفظ کند.

به گزارش خبرگزاری ایانا، بر این اساس در سال 1394 که رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت -3.1 درصد بود، بخش کشاورزی 4.6 درصد رشد داشت.

گزارشهای رسمی نشان می‌دهند محصولات کشاورزی در سال‌های 1393 و 1394 به ترتیب 7.5 و 6.1 درصد رشد تولید داشته است. در میان تولیدات کشاورزی، محصولات باغی در سال 1394 نسبت به سال قبل‌تر رشد 17.3 درصدی محصولات را تجربه کرد که در این زمینه موفق‌تر از سایر زیرگروه‌های کشاورزی بود.

از سوی دیگر در میان تمام بخش‌های اقتصادی کشور، شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات کمترین سهم از تسهیلات بانکی را بخش کشاورزی داشته است. در حالیکه بخش بازرگانی 13.7 درصد، صنعت و معدن 29.2درصد و خدمات 38.3درصد از تسهیلات بانکی کشور در سال 1394 را به خود اختصاص دادهاند که سهم بخش کشاورزی در سال 1393 حدود 7.5 درصد و در سال بعد 8.4 درصد بوده است. به بیان دیگر، علیرغم سهم بیش از 10 درصدی کشاورزی در اقتصاد کشور و رشد حدودا سهدرصدی این بخش در سال‌های گوناگون، سهم این بخش از تسهیلات بانکی نسبت به تمام بخش‌های دیگر اقتصاد کشور کوچک‌تر است. البته سهم بخش‌های دیگر از کشاورزی در اقتصاد بیشتر است ولی اهمیت بخش‌ها تنها به سهم آن‌ها از کل اقتصاد مربوط نمی‌شود، چراکه با وجود سهم کم کشاورزی در اقتصاد کشور، این بخش ضامن تغذیه و خودکفایی غذایی کشور است.

رشد بخش‌های مختلف اقتصادی 

 

jadval

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید