Iranian Agriculture News Agency

عبدالحسین طوطیایی - پژوهشگر کشاورزی

کشاورزی و فرا بحران خشکسالی


آسمان مهربان مدت هاست که روی از کشورمان به قهر و رنجش تافته است. هشدار قرمزش اکنون بر چشمان غفلت ما با رنگی از بهت و نگرانی نشسته و نایره پیکارش در ستیز با فراموشی هایمان بیش از هر زمان دیگر به گوش می رسد. دماوند لباس سفید برفی زمستانه هر سالش را از تن کنده شاید که ما را به تابستان های تف آلود تر از گذشته خبر دهد.
خبرها هیچ کدام نشانی ترآلود ندارد: 94 درصد عرصه کشور در معرض خشکسالی شدید است.... مخزن 98 سد مهم کشور کمتر از 40 درصد پر است. این تعداد سد 39 درصد ظرفیت مخازن 177 سد مهم کشور را دارد.... سدهای پنج گانه تامین کننده آب تهران 613 میلیون مترمکعب آب دارد و 32 درصد این سدها پر است....از ابتدای سال آبی جاری در استان تهران 30 میلی متر بارش ثبت شده است که نسبت به زمان مشابه پارسال 61 درصد و نسبت به درزامدت 64 درصد کاهش نشان می دهد..... فرماندار تهران با بیان اینکه امروز وضعیت آب شهر تهران به مراتب از آب شهرستان بیرجند بدتر است، عنوان کرد: آب ۵۲ درصد شامل ۱۷ میلیون نفر جمعیت شهر تهران و البرز از سدها تامین می شود و در صورت ادامه این شرایط احتمال جابجایی های در این مقیاس وجود دارد....
زندگی اما هنوز در رگ های شهرها و بی عنایت از این آما ر و هشدار ها و در ادامه آن غفلت بزرگ جاری است. میلیون ها اتومبیل از بامداد تا بی انتهای هر شب در تب و تاب و آلودن بی قرارند. شبکه های اجتماعی بجای انعکاس این فرا بحران، مواردی مانند کمبود و گرانی تخم مرغ را به رنگ نیش و مزاح در آورده و نمایندگان مجلس بر پرسش هایی در استیضاح وزیر جهاد کشاورزی پای می فشرند که از جنس دغدغه های گذشته است. پیمانکاران شهرداری ها شلنگ های پر فشار آب را کماکان بر چمن و گل های فصلی می زنند تا شاید که به بهای خشکی بیشتر لبخند رضایت بر چهره ناظرین خود بیارایتد . در آن دور دست ترها مردی عجول را می بینیم که به ضرب و زور آخرین فشار های آب گرد از رخسار اتومبیلش برمی گیرد تا بیش از همیشه بر سیمای خشک طبیعت غبار بیافزاید. معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با درکی از عمق بحران اما شگفتانه هنوز از توسعه کشت کلزا و .... خبرمان می دهد، بی آن که آسمان در بازتاب این خبرها اندکی لب واگشاید. صدای رییس دولت دهم هنوز و در هیجان افزایش ناپایدار درآمد نفت در گوش ها طنین دارد که آرزوی 300 میلیون جمعیت بر این عرصه تف آلود را داشت. آرزویی که اگر و در مجالی تحقق می یافت صدای العطش انبوه بیشتری از مردم خودرا تا بیکرانه ها می شنیدیم .
اکنون روی سخن با تمامی مردم کشور از صدر مدیران تا آنانی را داریم که حتا به جرعه ای آب لب از شکوه و گلایه فرو می بندند. لطفا و بیش از این در انتظار شنیدن صدای پای بحران نباشیم. بحران اینک با تمام قامتش در خانه همه ما سکنی گزیده است. خشکسالی اما از جنس زلزله و سیل و طوفان نیست. این بحران در روند افزایش تدریجی خود بر ناتوانی در پیشگیری ها می افزاید. سیاست مدیران و مطالبات مردم از این پس بایستی در فوریتی جبرانی رخت انس از گذشته مالوف خود برگیرد..
مدیریت بخش کشاورزی کارنامه از این پس درخشانش نه در اعجاز ارقام بیشتر تولید که در صیانت از آخرین ظرفیت های بجامانده است. لطفا صدای آژیر خطر را هر چه زود تر با صدایی نا ایستا به صدا درآوریم که بیش از این درنگ جایز نیست.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید