Iranian Agriculture News Agency

بنا به پیشنهاد معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، علی اسحاقی به سمت رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی منصوب شد.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی منصوب شد

بنا به پیشنهاد معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، علی اسحاقی به سمت رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی منصوب شد.

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است: امیدوارم ضمن تعامل با مراکز پژوهشی، همکاری با شرکت های دانش بنیان برای واگذاری دانش فنی تولید صنعتی، حمایت و پشتیبانی از تولیدات صنعتی واکسن در بخش خصوصی و بکارگیری کلیه ظرفیت های موجود در موسسه در نیل به اهداف گام های موثر بردارید.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید