Iranian Agriculture News Agency

در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، علی‌اشرف منصوری به سمت رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی منصوب شد.

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی منصوب شد

در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، علی‌اشرف منصوری به سمت رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی منصوب شد.

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است: به استناد صورتجلسه مورخدوم دی‌ماه ۱۳۹۶مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شهرک های کشاورزی به موجب این حکم جنابعالی برای مدتدوسال به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت منصوب می شوید.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید