Iranian Agriculture News Agency

مطالعه ای نشان داد

استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها در دامداری ها به بحران سلامت جهانی و مقاومت آنتی بیوتیکی منجر می شود. براساس مطالعه جدیدی که در مجله Science منتشر شده، محدود کردن مصرف گوشت ، معرفی موارد قانونی و اعمال قیمت روی مواد ضد میکروبی دامپزشکی می تواند به طور قابل توجهی باعث کاهش استفاده از آنتی بیوتیک ها در مزارع شود.

سه راهکار، به کاهش مصرف آنتی بیوتیک در حیوانات کمک کند

استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها در دامداری ها به بحران سلامت جهانی و مقاومت آنتی بیوتیکی منجر می شود. براساس مطالعه جدیدی که در مجله Science منتشر شده، محدود کردن مصرف گوشت ، معرفی موارد قانونی و اعمال قیمت روی مواد ضد میکروبی دامپزشکی می تواند به طور قابل توجهی باعث کاهش استفاده از آنتی بیوتیک ها در مزارع شود.

به گزارش ایانا از سایت "گلوبال اگریکالچر"، این مطالعه هشدار می دهد: "استفاده گسترده از مواد ضد میکروبی در دام، به دنبال افزایش تقاضای جهانی برای پروتئین حیوانی، تهدید برای مقاومت ضد میکروبی به شمار می رود." تقریبا 80 درصد از آنتی بیوتیک های حیوانی در ایالات متحده به منظور رشد، استفاده می شود.

میزان مصرف جهانی آنتی بیوتیک در حیوانات خوراکی ، تقریبا سه برابر بیشتر از مصرف انسان است. در سال 2013، بیش از 131،000 تن آنتی بیوتیک برای حیوانات استفاده شد. این تحقیق نشان می دهد که تا سال 2030، در صورت عدم کنترل، این رقم ممکن است بیش از 200،000 تن برسد.

رامانان لاکسمیناریان، نویسنده ارشد گفت: "این افزایش در میزان آنتی بیوتیک ها، عمدتا به صورت یک جایگزینی برای تغذیه و بهداشت در تولید دام، انجام می شود به طوری که این امر می تواند اثربخشی آنتی بیوتیک های فعلی را کاهش دهد. ما در حال حاضر با بحران مواجه هستیم، اما ادامه استفاده از آنتی بیوتیک های مهم پزشکی برای رشد در حیوانات می تواند این وضعیت را بدتر کند. "

این درحالی است که نویسندگان سه توصیه در مورد چگونگی کنترل مصرف داروهای ضد میکروبی در حیوانات مزرعه ارائه می دهند. اولین اقدام، تنظیم مقرراتی است که استفاده از آنتی بیوتیک ها را در حیوانات مزرعه مشخص می کند. محققان تخمین زده اند که با محدود کردن در 50 میلی گرم مواد ضد میکروبی در هر کیلوگرم برای حیوانات، منجر به کاهش 64 درصدی مصرف آنتی بیوتیک می شود. اگر این میزان تنها به چین و کشورهای عضوسازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( OECD ) مربوط شود، مصرف جهانی تا سال 2030 ، 60 درصد کاهش خواهد یافت.

این مطالعه در ادامه اشاره می کند: "راه حل دوم برای کاهش مصرف مواد ضد میکروبی در تولید حیوانات پیروی از رژیم غذایی کم پروتئین است. محدود کردن مصرف گوشت در سراسر جهان به 40 گرم در روز - معادل یک همبرگر برای هر فرد - می تواند میزان مصرف جهانی آنتی بیوتیک ها در حیوانات را 66 درصد کاهش دهد. "

این مطالعه نشان داد که چین اخیرا براساس دستورالعمل های تغذیه ای ، مصرف گوشت را به 40 تا 70 گرم در روز محدود کرده است؛ که تقریبا نیمی از میزان مصرف فعلی است. نویسندگان پیش بینی می کنند "این میزان می تواند تاثیر غیر مستقیم، اما قابل توجهی بر مصرف جهانی آنتی بیوتیک های دامپزشکی داشته باشد."

در ادامه یک راه حل سوم برای کاهش استفاده از مواد ضد میکروبی، اِعمال هزینه هایی است ، که توسط مصرف کنندگان داروهای دامپزشکی پرداخت می شود، که اجرای قانون بر فروش داروهای ضد میکروبی برای استفاده های غیر انسانی را می طلبد.

توماس ون بوئکل، نویسنده راهنما از موسسه فناوری فدرال سوئیس در زوریخ، گفت: " این ایده جدیدی نیست - چراکه پیرو آن آنتی بیوتیک ها گران تر می شوند تا کشاورزان و دامپزشکان از آن ها در صورت لزوم استفاده کنند. همچنین اعمال مالیات 50 درصدی روی آنتی بیوتیک ها ی حیوانی می تواند مصرف جهانی را بیش از 30 درصد کاهش دهد و در عین حال 1.7 تا 4.6 میلیارد دلار درآمد تولید می کند که می تواند برای تحقیقات در زمینه آنتی بیوتیک های جدید یا بهبود بهداشت مزارع سرمایه گذاری شود."

او معتقد است که چنانچه این سه اقدام ترکیب و به طور کامل اجرا شوند، می تواند مصرف آنتی بیوتیک را تا 80 درصد کاهش دهد.

ترجمه: فرحناز سپهری

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید