Iranian Agriculture News Agency

"زیستی ها" نامیده می شوند، از پشتیبانی تمام شرکت های مهم مواد شیمیایی کشاورزی برخوردارند؛ زیرا برای هر دو نوع تولیدکنندگان معمولی و ارگانیک مفیدند.

"زیستی ها"، ابزار مهم دیگری برای کشاورزان و کشاورزی ارگانیک

کودها و آفت کش های زیستی در میان کشاورزان و شرکت های مواد شیمیایی کشاورزی که به آنان خدمت می کنند، شگفتی بزرگی به وجود می آورند.

کشاورزان همیشه در جستجوی ابزارهای جدیدی برای تولید محصولات و بهبود خط قرمزها هستند. در میان ابزارهای جدید، کودها و آفت کش های زیستی شگفتی بزرگ را به وجود می آورند.

به گزارش ایانا از سایت southwestfarmpress این محصولات جدید که به زبان ساده تر "زیستی ها" نامیده می شوند، از پشتیبانی تمام شرکت های مهم مواد شیمیایی کشاورزی برخوردارند؛ زیرا برای هر دو نوع تولیدکنندگان معمولی و ارگانیک مفیدند. دانشگاه های اعطاکننده زمین و پژوهشگران متعهد به زیست شناسی و سازمان محیط زیست ایالات متحده آمریکا نیز این ترکیبات را دوست دارند. گزارش تحقیقاتی کردنس (Credence) اشاره می کند که بازار جهانی آفت کش های زیستی در سال 2016، 3.47 میلیارد دلار ارزش داشته و تا سال 2050 به 12.23 میلیارد دلار خواهد رسید.

قطعاً، برای ماندن زیستی ها و رشد آنها در سال های آینده انتظارات بسیاری وجود دارد تا از محصولات محافظت شیمیایی سبقت بگیرند. به نظر می رسد که زیستی ها برای محیط زیست سالم تر و برای کشاورزی پایدار ضروری تراند.

مسلماً، زیستی ها در هر دو نوع کشاورزی ارگانیک و معمولی جای دارند؛ اما باید این مسئله مهم را به خاطر داشته باشیم که هرگز به طور کامل جایگزین محصولات شیمیایی نمی شوند. هر دوی محصولات زیستی و شیمیایی برای مبارزه کشاورزان با آفات و بهبود بازده محصولات ضروری اند.

در سمپوزیوم پایدار انجمن صنایع محصولات زیستی که در همین ماه در ایالت اُرلاندو (Orlando) برگزار شد، سخنرانان بر اهمیت عدم وعده های بیشتر برای مزایای زیستی ها تأکید کردند. خط قرمز آن است که این نوع محصولات باید مفید و مقرون به صرفه باشند و به ایجاد درآمد برای کشاورزان کمک کنند.

راجر تریپاتی (Roger Tripathi) ، مدیر ارشد اجرایی و بنیانگذار مؤسسه جهانی بیواَگ لینکیجز (BioAg Linkages) در شهر آلپاین (Alpine) ایالت یوتاه (Utah) ، تأکید کرد که ادعاهای مربوط به مزایای زیستی ها باید با علم و تحقیق ثابت شود. باید از کیفیت این محصولات اطمینان یافت و شواهدی باشد که نشان دهد آنها مفیدند (درست کار می کنند). وی گفت:"صحبت درباره موضوع اعتماد است. آنچه ما باید از آن اجتناب کنیم، سودآوری خودخواهانه است؛ زیرا ممکن است به جایی برسیم که محصولات را نابود کنیم."

تریپاتی هشدار داد، با عملی نشدن وعده های شرکت ها، مشکلات بسیاری به وجود خواهد آمد. وی گفت که توجه به خط قرمزهای کشاورزان از بذرپاشی تا پس از برداشت، حیاتی است. کشاورزان، قطعاً در صورت مفید و مقرون به صرفه بودن زیستی ها به آنها روی می آورند.

مهم است به خاطر داشته باشیم که زیستی ها فقط یک ابزار دیگر هستند. آنها جایگزین محصولات حفاظت شیمیایی نخواهند شد؛ اما به آنها اضافه می شوند. آنها مهم اند، زیرا کشاورزان به هر وسیله ممکنی برای تولید محصولات و بهبود خط قرمزهایشان نیاز دارند.

ترجمه: مهشید جلالیان

منبع: www.southwestfarmpress.com

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید