Iranian Agriculture News Agency

معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی اعلام کرد:

تا پایان تیر ماه سالجاری 42 درصد از مجموع گندم خریداری شده از کشاورزان در قالب خرید تضمینی، توسط سازمان تعاون روستایی انجام شده است.

42 درصد از خرید تضمینی گندم توسط شبکه تعاون روستایی انجام شده است

تا پایان تیر ماه سالجاری بیش از 42 درصد از مجموع گندم خریداری شده از کشاورزان در قالب خرید تضمینی، توسط سازمان تعاون روستایی انجام شده است.

به گزارش ایانا از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حسن شیبانی ، معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، این سازمان را مباشر شرکت غله و بازرگانی دولتی ایران در طرح خرید تضمینی گندم معرفی کرد و گفت: در راسـتای تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های دولت در زمینه حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بهره برداران بخش کشـاورزی ، این سازمان بعنوان مباشر شرکت غله و بازرگانی دولتی ایران اقـدام به خرید تضمینی بخشی از محصول گندم کشاورزان در سراسر کشور کرده است.

وی افزود: تا پایان تیرماه سالجاری در مجموع بیش از هفت میلیون 308 هزارتن گندم در 32 استان کشور به ارزش تقریبی 95 هزار میلیارد ریال از کشاورزان خریداری و به سیلو ها وکارخانجات آرد تحت نظارت شرکت غله و بازرگانی دولتی ایران تحویل شد که از این مقدار حدود سه میلیون و 20 هزارتن توسط شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی در تعداد 852 مرکز خریداری شده است.

شیبانی تاکید کرد:استان خوزستان با رقم 19 درصد از کل خرید تضمنینی گندم پیشتاز بوده و استانهای گلستان و فارس نیزبه ترتیب با 15 و 12 درصد از کل خرید در رده های دوم وسوم قرار دارند .

معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان خاطر نشان کرد: خرید گندم در سال زراعی جاری همچنان در برخی مراکز ادامه دارد و در مقاطع یک ماهه افزایش میزان خرید به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید