Iranian Agriculture News Agency

با اختصاص 550 هزار دلار از سوی وزارت کشاورزی امریکا

وزارت کشاورزی ایالات متحده امریکا1(USDA) مبلغ 550 هزار دلار امریکا را برای کمک به کشور افغانستان تحت پروژه ای با عنوان تقویت امنیت غذایی و همکاری در بخش کشاورزی با پاسخ مؤثر و بشردوستانه اهدا کرد.

امنیت غذایی در محصولات کشاورزی افغانستان تقویت می‌شود

وزارت کشاورزی ایالات متحده امریکا 1 (USDA) مبلغ 550 هزار دلار امریکا را برای کمک به کشور افغانستان تحت پروژه ای با عنوان تقویت امنیت غذایی و همکاری در بخش کشاورزی با پاسخ مؤثر و بشردوستانه اهدا کرد.

به گزارش ایانا از سایت "ریلایف وب" هدف این پروژه، افزایش ارتباط و کارآیی امنیت غذایی و پشتیبانی از کشاورزی از طریق همکاری بهتر و طرفداری کردن از شرکای گروهی است.

شرکای اصلی این پروژه عبارتند از: وزرات کشاورزی، دامداری و آبیاری افغانستان 2 (MAIL) ؛ اداره ملی مدیریت بحران افغانستان؛ برنامه جهانی غذا 3 (WFP) و سازمان های غیردولتی (NGOs) است.

مزایای به دست آمده از سوی سازمان های عضو و ناظر در بخش کشاورزی و امنیت غذایی 4 (FSAC) است که در زمینه های مرتبط با امنیت غذایی، کشاورزی و یا پاسخ های بشردوستانه فعالیت می کنند.

فعالیت های اجرا شده شامل:

· تسهیل جلسات ماهیانه اف اس آ سی در سطح ملی و منطقه ای و مشارکت منظم در تمامی جلسات گروه های همکاری های درون بخشی و منطقه ای بشردوستانه؛

· حفظ و تقویت اطلاعات اولیه هشداردهنده گروه های کاری و ارزیابی این گروه ها؛

· تهیه و توزیع خبرنامه های سه ماهه اف اس آ سی، تابلوهای اعلان و نقشه های مکان هایی که در آن کار می شود و همچنین جزوه های ماهیانه از دستاوردهای گروه؛

· به روزرسانی مرتب پایگاه اطلاعات تماس گروه؛

· اشتراک اطلاعات اولیه هشدار دهنده درباره قیمت های بازار و شرایط اقلیمی مؤثر بر کشاورزی؛

· مرور پیشنهادات شرکای گروه برای تخصیص صندوق مشترک بشردوستانه و در نتیجه تصویب سه پیشنهاد به ارزش کل 1.75 میلیون دلار امریکا؛

· رهنمودهای فنّی توزیع شده میان شرکا در بسته های پاسخ های بشردوستانه سال 2017؛

· رهبری ارزیابی امنیت غذایی فصلی سال 2016، انجام شده در 34 استان کل کشور، و پشتیبانی قابل توجه در ارزیابی قبل از برداشت برای برآورد تولید محصول، که هر کدام از اینها در عملیات طبقه بندی بخش یکپارچه سازی امنیت غذایی آگوست 2016 اعلام شد. هر یک از این موارد کلید تدوین دیدگاه کلی نیازهای بشردوستانه و برنامه پاسخ های بشردوستانه سال 2017 است.

· توسعه طرح پاسخ های راهبردی اف اس آ سی در سال 2017؛

· ظرفیت سازی شرکا در ارزیابی نیازها، نوشتن گزارش، پیشنهادها و همکاری ها که نقش حیاتی آن برای جمع آوری پول و حصول اطمینان از پاسخ های هدفمند بیشتر اثبات شده است.

اثرات این پروژه عبارتند از:

· توانمندسازی سازمان فائو (FAO) و برنامه جهانی غذا برای حمایت های سیستماتیک از شرکا در سطح ملی و داخلی در زمینه برنامه ریزی هماهنگی، تجزیه و تحلیل و پاسخ؛ و کمک به بهبود اثرگذاری کلی گروه به عنوان مکانیزم هماهنگی عملیاتی.

· توانمندسازی شرکای اف اس آ سی برای کمک مالی 1.48 میلیون دلاری در امنیت غذایی به مردم.

· کمک به افزایش ظرفیت محلی برای ارزیابی نیازها و هماهنگی پاسخ های بشردوستانه از طریق آموزش ها و کار ارزیابی دقیق در سطح ملی به کمک وزارت کشاورزی، دامداری و آبیاری افغانستان.

· بهبود دسترسی شرکا اف اس آ سی به اطلاعات برای رساندن بهتر آنان به اهداف برنامه هایشان و ایجاد همکاری و اجتناب از هم پوشانی.

پانوشت:

1. United States Departments of Agriculture

2. Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

3. World Food Programme

4. Food Security and Agriculture Cluster

ترجمه: مهشید جلالیان


انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید