Iranian Agriculture News Agency

برای افزایش درآمد روستایی و مقاومت در برابر تغییرات اقلیمی

صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (IFAD) و دولت ویتنام موافقت نامه مالی را در زمینه افزایش درآمد و استانداردهای زندگی 3هزار خانوار روستایی در شمال شرق این کشور امضاء کردند.

آی اف ای دی 43 میلیون دلار به ویتنام کمک کرد

صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (IFAD) و دولت ویتنام موافقت نامه مالی را در زمینه افزایش درآمد و استانداردهای زندگی 3هزار خانوار روستایی در شمال شرق این کشور امضاء کردند.

به گزارش ایانا از سایت ایفاد، آی اف ای دی مبلغ 43 میلیون دلار از وامی 74.3 میلیون دلاری را با همکاری مالی دولت ویتنام (20.6 میلیون دلار) و ذی نفعان خودشان (10.7 میلیون دلار) فراهم کرد.

این موافقتنامه را کانایو اف نوآنز (Kanayo F. Nwanze) ، رئیس آی اف ای دی، و تین کائو چینه ( Thien Cao Chinh) ، سفیر ویتنام در ایتالیا، امضاء کردند.

اهداف پروژه حمایت تجاری از خرده مالکان در باک کان و کائو بانگ (Båc Kan & Cao Bång) ، بهبود دسترسی کشاورزان و نیروی کار روستایی به بازارهای کالا و کار و همچنین افزایش ظرفیت روستائیان فقیر برای انطباق با اثرات تغییرات اقلیمی است.

استان های باک کان و کائو بانگ از فقیرترین بخش های کشور ویتنام اند. هنینگ پدرسن (Henning Pedersen) ، مدیر برنامه های آی اف ای دی در ویتنام، گفت: "امرار معاش اغلب مردم ساکن در این مناطق به کشاورزی وابسته است."

پدرسن اضافه کرد که تقریباً 90 درصد از هزینه های کل هر نفر روستایی برای رفع نیازهای اولیه است. این افراد نسبت به هزینه های پیش بینی نشده، تغییرات آب و هوایی ناگهانی، تخریب منابع زمین و آب آسیب پذیرند.

ویتنام، در طول دو دهه گذشته، رشد اقتصادی قابل توجهی داشته و تقریباً 30 میلیون نفر از فقر خارج شده اند. به هرحال، توسعه اقتصادی در این کشور با بی عدالتی و تخریب محیط زیست در ارتباط است. مناطق روستایی کمتر از نصف سرانه درآمد شهری را دارند اما نرخ فقر در آن جا بیش از سه برابر است. کشاورزی بیش از 70 درصد میزان اشتغال پروژه های استان های باک کان و کائو بانگ را تشکیل می دهد.

این پروژه ها کشاورزان روستایی را در دستیابی به آموزش های فنّی، تجاری و مالی حمایت می کند و همچنین زیرساخت هایی نظیر راه های روستایی را بهبود می بخشد که برای دسترسی به بازارها و زنجیره های کالایی و افزایش ارزش کالاهای کشاورزی ضروری است.

تقاضای قابل توجه بازار و فرصت های تجاری برای بهبود کیفیت و تولید طیف وسیعی از محصولات کشاورزی شامل جنگلداری و محصولات غیر جنگلی، گوشت، تخم مرغ و لبنیات، میوه، زنجبیل، منهوت، بادام زمینی و به علاوه فرصت هایی برای توسعه گردشگری است.

از سال 1993، آی اف ای دی وام هایی را به شکل 15 برنامه و پروژه به مبلغ کل 377.5 میلیون دلار پرداخت کرده که بیش از 709 هزارو 70 نفر از فقیرترین خانوارهای روستایی را در برگرفته است.

ترجمه: مهشید جلالیان

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید