Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان شیلات ایران خبر داد:

رئیس سازمان شیلات ایران گفت: طرح های پرورش ماهی در قفس و توسعه آبزی پروری از برنامه های اقتصاد مقاومتی شیلات ایران مورد حمایت و تاکید وزیر جهاد کشاورزی است.

ابلاغ آیین‌نامه پرورش ماهی در قفس از سوی وزیر جهاد کشاورزی

رئیس سازمان شیلات ایران گفت: طرح‌های پرورش ماهی در قفس و توسعه آبزی پروری از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی شیلات ایران مورد حمایت و تاکید وزیر جهاد کشاورزی است.
به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان شیلات ایران، حسن صالحی در گردهمایی سراسری دومین نشست شورای مدیران شیلات سراسر کشور با اشاره به این که طرح های پرورش ماهی در قفس و توسعه آبزی پروری از برنامه های اقتصاد مقاومتی شیلات ایران مورد حمایت و تاکید وزیر جهاد کشاورزی است، اظهار داشت: براساس برنامه‌ریزی‌ها باید در افق برنامه ششم به 200 هزار تن ماهی از طریق آبزی‌پروری در دریا برسیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: برنامه توسعه شیلات در شورای برنامه ریزی و شورای اقتصاد مقاومتی استان ها نیز باید مورد تصویب قرار گیرد.
وی با اشاره به این که سال گذشته 1.07 میلیون تن انواع آبزیان در کشور تولید شد، تصریح کرد: سرانه مصرف آبزیان در کشور هم اکنون 10.6 کیلوگرم است و این سرانه باید افزایش یابد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی از ابلاغ آئین نامه پرورش ماهی در قفس از سوی وزیر جهاد کشاورزی خبر داد و افزود: سازمان شیلات ایران موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه شیوه نامه نظارت عالیه بر نحوه و فرآیند صدور مجوزهای تفویض شده خود به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را تدوین و برای اجرا ابلاغ کند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و واحدهای استانی آن موظف اند در خصوص صدور پرورانه تاسیس و پروانه بهره برداری برای متقاضیان صرفا بر اساس شیوه نامه نظارت عالیه پرورش ماهی در قفس ابلاغیه از سوی سازمان شیلات عمل کنند.
انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید