Iranian Agriculture News Agency

در این مانور دورمیزی، مدیریت حضور به موقع تمامی عوامل اجرایی، نحوه قرنطینه روستا( کانون بیماری)، معدوم سازی دام درگیر، دفن بهداشتی لاشه، پاکسازی کانون، ایست و بازرسی و کنترل مسیرهای منتهی به روستا ، مستند سازی وقایع و... مرور و بررسی گردید.

مانور شبکه دامپزشکی شهربابک برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، منگلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهربابک گفت: با هدف ارزیابی ظرفیت ها و پاسخ به شرایط اضطراری، مانور دور میزی با سناریوی بروز بیماری هاری در یکی از روستاهای شهرستان شهربابک، به فرماندهی رئیس شبکه دامپزشکی و با حضور نمایندگانی از فرمانداری ،  شهرداری، مرکز بهداشت و محیط زیست با هدف مقابله با این بیماری، به اجرا درآمد.

وی گفت: مانور دورمیزی تمرینی برای شبیه سازی بحران ها، پیشنهاد و به چالش کشیدن برنامه های عملیاتی برای مقابله با آن ها است، انجام این نوع  مانور در فاز آمادگی و پیش از بحران، مطابق سناریوی طراحی و تدوین شده از سوی شبکه دامپزشکی، با هدف آشنایی مجدد اعضای ستاد با شرح وظایف محوله، شناسایی نقاط ضعف و قوت، ارزیابی توانایی و استخراج مشکلات و موانع موجود برگزار می گردد.

وی با اشاره  به اینکه بیماری هاری  بین انسان و دام مشترک بوده، گفت: ضرورت افزایش آگاهی و سطح هوشیاری دستگاه ها و نهادهای عضو ستاد و به حداقل رساندن زمان حضور در کانون های احتمالی بیماری اهمیت دارد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید