Iranian Agriculture News Agency

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمان:

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان کرمان گفت: حدود 75 هزار تن نهاده های دامی اعم از ذرت،جو و سویا سال گذشته در استان کرمان توزیع شده است و 74 هزار و 553 تن انواع نهاده های دامی سال گذشته در سطح دامداری های استان توزیع شده است.

عملکرد توزیع نهاده‌ها، مواد پروتئینی و فرآورده‌های خام دامی استان کرمان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان،  احمد مسعودی افزود: نهاده های دامی توزیع شده شامل ذرت ،سویا و جو بوده است که میزان 103 هزار و 374 تن جذب بوده و از این میزان مقدار 74 هزار و 553 تن توزیع شده است .

وی در خصوص جزئیات تهیه و توزیه نهادهای دامی اظهار داشت: در طول سال گذشته مقدار 29 هزار و 799 تن جذب جو برای واحدهای دامی استان انجام شد که از این مقدار 14 هزار و 533 تن توزیع انجام شده است و همچنین مقدار 40 هزار و 139 تن ذرت جذب که از این مقدار 29 هزار و 790 تن توزیع شده و مقدار 33 هزار و 508 تن سویا جذب شده که مقدار 30 هزار و 229 تن توزیع انجام شده است بالا بودن میزان توزیع در نتیجه موجود بودن نهاده های مربوطه در انبارهای استان را نشان می دهد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمان افزود:در سال گذشته مقدار 363 تن گوشت منجمد ذخیره سازی شده که از این مقدار 343 تن در اختیار  واحدهای صنفی برای توزیع بین مردم قرار گرفت.

وی افزود همچنین 2 هزار و 572 تن مرغ منجمد در طول سال ذخیره سازی که مقدار 2 هزار و 517 تن آن توزیع گردیده است .

گفتنی است: در خصوص توزیع مرغ گرم بر اساس ابلاغیه قرارگاه ساماندهی مرغ کشور از تاریخ 19/1/1400 بحث تأمین نیاز مصرف متعارف استان ها به اداره کل پشتیبانی امور دام استان محول و در این رابطه با همکاری و مباشرت اتحادیه تعاونی مرغداران استان کرمان و بسیج اصناف این کار شروع شد و مرغ گرم از مرغداران استان  خریداری ودر سطح استان توزیع شده که بر اساس کزارشات رسیده تا کنون 613979 تن در شمال استان و 229894 تن در جنوب استان توزیع شده است  همچنین 45580 تن نیز از خارج استان تأمین و برای توزیع در اختیار سازمان صمت استان قرار گرفته است.

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید