Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت: در این مانور آموزش راههای مبارزه و کنترل این آفت اعم از جمع آوری میوه های آلوده در سطح باغات و روش های امحاء آنها آموزش داده شد.

برگزاری مانور مبارزه با آفت مگس میوه مدیترانه ای در بخش چترود شهرستان کرمان

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمان، امیر عباس نخعی نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان، گفت: با توجه به  افزایش خسارت این آفت در باغات انارمنطقه چترود و بنا به ضرورت ، مانورپدافند غیر عامل با مشارکت باغداران ،  نیروهای بسیج  مردمی ، کارکنان جهاد کشاورزی بخش چترود و اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرمان برگزار شد.

وی گفت: در این مانور آموزش راههای مبارزه و کنترل این آفت اعم از جمع آوری میوه های آلوده در سطح باغات  و روش های امحاء آنها  انجام شد و و اقدامات موثرنظیر طعمه پاشی با استفاده از پروتئین هیدرولیزات ، سراتراپ و سم مالاتیون  و اقدامات زمستانه نظیر شخم و یخ آب زمستانه و نحوه استفاده از فرمون ها و کارت زرد جهت رد یابی و تعیین زمان طعمه پاشی و شکار انبوه نیز آموزش داده شد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید