Iranian Agriculture News Agency

طی بازدیدی کارشناسان و کشاورزان منطقه سمنگان سفلی شهرستان صحنه با سایت الگویی تولیدی گندم این منطقه آشنا شدند.

 بازدید از سایت الگویی تولیدی گندم روستای سمنگان سفلی واقع در شهرستان صحنه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمانشاه، در این بازدید دکتر ساسانی رئیس موسسه تحقیقات دیم سرارود، مهندس کفاشیان از کارشناسان و محققین این موسسه، مهندس میرزایی معاون مدیریت ترویج سازمان و مهندس کهریزی از این مدیریت به همراه کارشناسان پهنه و کشاورزان منطقه حضور داشتند.

 هدف از این بازدید مقایسه لاینهای مختلف گندم به لحاظ مقاومت یا متحمل یا حساس بودن به زنگ زرد بود که توسط دکتر ساسانی و مهندس کفاشیان توضیحات لازم ارائه گردید.

شناخت بیماریهای قارچی و ویروسی در گندم و مبارزه اصولی و به موقع با آفات و بیماریها از دیگر مباحثی بود که در این بازدید ارائه شد.

بعداز بازدید این سایت در ادامه از مزارع نخود روستای عباس آباد شهرستان صحنه بازدیدانجام شد و دکتر ساسانی در رابطه با نحوه تشخیص بیماری برق زدگی نخود از بیماری قارچی و ویروسی، نحوه مبارزه با این بیماری و چگونگی مبارزه با علفها هرز و همچنین کشت نخود پاییزه و مزایای آن نسبت به نخود بهاره مباحثی شرح داده شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید