Iranian Agriculture News Agency

مهندس تنهایی مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رییس سازمان در حوزه نظارت بر تنظیم بازار گفت: به منظور تحویل و توزیع نهاده های دامی باقیمت مصوب (شامل ذرت، کنجاله سویا و ....) در 9 ماهه سال 98 طی نظارت فنی کلیه کارشناسان و همکاران مستقر در مدیریت شهرستان ها و سازمان 2509 مورد رصد و پایش نهاده های دامی در سطح استان انجام گرفته است.

رصد و پایش2509 مورد تحویل و توزیع نهاده های دامی طی 9 ماهه سال جاری

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کرمانشاه، مهندس تنهایی با بیان این مطلب افزود؛ در این راستا 118 مورد مغایرت شناسایی گردیده است که 56 مورد از تخلفات احراز شده به مقامات قضایی معرفی شده اند.

مهندس تنهایی خاطرنشان کرد؛ موارد تخلف پس از بررسی های لازم از سوی مراجع محترم قضایی و تعزیرات حکومتی منجر به صدور احکام قضائی و جریمه های لازم برای متخلفین می گردد.

 وی  در ادامه ضمن قدردانی از همکاری کلیه کارشناسان و مدیران جهادکشاورزی شهرستان ها و سایر مدیریت ها و دستگاه های اداری و قضایی مرتبط با موضوع افزود؛ جهت جلوگیری از افزایش قیمت نهاده های دامی و کشاورزی برای تولید کنندگان استان که با ارز دولتی تامین می گردد برخورد قانونی و قاطع با متخلفین در دستور کار این سازمان می باشد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید