Iranian Agriculture News Agency

سن گندم آفتی است که علاوه بر کاهش تولید محصول گندم، روی کیفیت آرد هم تاثیر مخربی دارد، کشاورزان استان تنها ۱۰ روز فرصت دارند تا مزارع خود را علیه این آفت سمپاشی کنند.

سن آفتی برای گندم و نان

به گزارش خبرنگار ایانا از کردستان، آفت سن گندم امسال به دلیل خشکسالی به مرحله طغیانی رسیده است.

کردستان استانی وابسته به کشاورزی است و ۳۰ درصد درآمد مردم از کشاورزی تامین میشود این رقم کمی در گردش اقتصادی استان نیست.

سالانه یک میلیون تن گندم در کردستان تولید میشودکه تنها بذر این تولیدات ۵ هزار میلیارد تومان وکاه آن ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه برای کردستانی‌ها تولید می‌کند.

اکنون ۲ هزار میلیارد تومان محصول گندم بر روی زمین است وآفت گندم میتواند این سرمایه را از بین ببرد.

 

سطح زیر کشت گندم استان ۶۰۰ هزار هکتار است که ۹۰ درصد آن دیم است و با توجه به خشکسالی کنونی تا ۵۰ درصد شاهدکاهش محصول خواهیم بود یعنی تنها در ۱۷۷ هزارهکتارمعادل یک سوم سطح زیر کشت میشوداز برداشت گندم مطمئن بود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید