Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی:

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: از ابتدای فصل برداشت گندم تا پایان کار مراکز خرید تا به امروز بیش از ۵۴۲ هزارو چهارصد و چهل و پنج تن گندم از کشاورزان کردستانی خریداری شده است.

بیش از ۵۴۲ هزار تن گندم از کشاورزان کردستانی خریداری شده است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، محمدفرید سپری، اظهار کرد: با توجه به برداشت گندم از اراضی کشاورزی استان کردستان از اوایل تیرماه، تا به امروز ۵۴۲ هزار و ۴۴۵ تن گندم از کشاورزان کردستانی خریداری شده است.

وی با بیان اینکه امسال ۲۲ هزار هکتار سطح قابل برداشت گندم آبی با ۷۰ درصد برداشت و۳۴۶ هزار هکتار و گندم دیم با ۶۲ درصد برداشت داریم، افزود: پیش بینی می‌شود از سطح این اراضی تا پایان فصل برداشت گندم یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن محصول برداشت شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه در حال حاضر از ۹۰ مرکز خرید گندم ۸۴ مرکز فعال هستند گفت: آهنگ خرید گندم در استان در حال حاضر روزانه به ۱۷ هزار و ۳۳۷ تن می‌رسد.

ارزش ریالی گندم خریداری شده توسط دولت تا کنون سپری با بیان اینکه در این استان معادل یک هزار میلیارد و ۳۰۸ میلیون و ۶۳۲ هزار تومان بوده است، یادآور شد: از این میزان تا امروز ۶۵۷ میلیارد و ۸۷۴ میلیون و۵۴۸ هزار تومان آن به حساب گندم کاران کردستانی واریز شده است که نشان دهنده پرداخت ۵۰ درصدی به کشاورزان استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان عنوان کرد: تا به امروز از گندم مازاد بر نیاز استان کردستان از مراکز مباشر به ۹ استان کشور به میزان ۱۰۳ هزار تن گندم حمل کرده‌ایم.

وی در ادامه به کلزای خریداری شده از کشاورزان استان اشاره و اظهار کرد: تا کنون یک میلیون و ۷۶۴ هزار و ۲۵۶ کیلوگرم کلزا از کشاورزان کردستانی خریداری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در پایان سخنان خود گفت: ارزش ریالی کلزای خریداری شده در مجموع ۷ میلیارد و ۸۴۵ میلیون و ۶۴۱ هزار تومان بوده است که تا کنون به ۴۷ درصد کشاورزان پرداخت شده است.

محمدفرید سپری اظهار کرد: با توجه به برداشت گندم از اراضی کشاورزی استان کردستان از اوایل تیرماه، تا به امروز ۵۴۲ هزار و ۴۴۵ تن گندم از کشاورزان کردستانی خریداری شده است.

وی با بیان اینکه امسال ۲۲ هزار هکتار سطح قابل برداشت گندم آبی با ۷۰ درصد برداشت و۳۴۶ هزار هکتار و گندم دیم با ۶۲ درصد برداشت داریم، افزود: پیش بینی می‌شود از سطح این اراضی تا پایان فصل برداشت گندم یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن محصول برداشت شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه در حال حاضر از ۹۰ مرکز خرید گندم ۸۴ مرکز فعال هستند گفت: آهنگ خرید گندم در استان در حال حاضر روزانه به ۱۷ هزار و ۳۳۷ تن می‌رسد.

سپری با بیان اینکه ارزش ریالی گندم خریداری شده توسط دولت تا کنون در این استان معادل یک هزار میلیارد و۳۰۸ میلیون و ۶۳۲ هزار تومان بوده است، یادآور شد: از این میزان تا امروز ۶۵۷ میلیارد و ۸۷۴ میلیون و۵۴۸ هزار تومان آن به حساب گندم کاران کردستانی واریز شده است که نشان دهنده پرداخت ۵۰ درصدی به کشاورزان استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان عنوان کرد: تا به امروز از گندم مازاد بر نیاز استان کردستان از مراکز مباشر به ۹ استان کشور به میزان ۱۰۳ هزار تن گندم حمل کرده‌ایم.

وی در ادامه به کلزای خریداری شده از کشاورزان استان اشاره و اظهار کرد: تا کنون یک میلیون و ۷۶۴ هزار و ۲۵۶ کیلوگرم کلزا از کشاورزان کردستانی خریداری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در پایان سخنان خود گفت: ارزش ریالی کلزای خریداری شده در مجموع ۷ میلیارد و ۸۴۵ میلیون و ۶۴۱ هزار تومان بوده است که تا کنون به ۴۷ درصد کشاورزان پرداخت شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید