Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان :

تحقیقات کشاورزی پایه و اساس موفقیت طرح های کشاورزی

سپری گفت: ارائه اقدامات نو آورانه بدون تحقیقات موفق نخواهد بود و برای موفقیت در بخش کشاورزی باید نو آوری و دانش محوری به عنوان دولازم و ملزوم اجرایی شود.

 نوآوری با هدف دانش محوری  تضمینی بر موفقیت  کشاورزی استان کردستان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان کردستان، محمد فرید سپری با اشاره به شعار ششمین روز از هفته جهاد کشاورزی، کشاورزی، به نام نوآوری و دانش محوری اظهار کرد: توجه به اهداف، اولویت ها، انگیزه های پژوهشی، استخراج خروجی های نهایی، انتقال یافته و اقتصادی کردن تحقیقات باید از دیگر مولفه های اجرای  تحقیقات کشاورزی باشد.

وی افزود:  ویژگی  اصلی تحقیقات کشاورزی فراهم آوردن زمینه اجرا و تضمین موفقیت در هر طرح کشاورزی و نیز مشارکت بیشتر ذینفعان در تدوین، ‌اجرا و ارزیابی اهداف، سیاست ها و برنامه های تحقیقات کشاورزی رافراهم می سازد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت : ترویج کشاورزی دانش‌بنیان  تنها راه برون‌رفت برای غلبه بر محدویت‌های عوامل پایه تولید در بخش کشاورزی است.

وی تاکید کرد : کشاورزی دانش بنیان،علاوه بر  افزایش درآمد کشاورزان و ارتقای امنیت غذایی، حفظ پایداری اکوسیستم را نیز به دنبال دارد و از ملزومات تحقق آن، ورود تکنولوژی به بخش کشاورزی است که می توان با وجود محدودیت های نگران کننده در زمینه آب و خاک به ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمد برای کشاورز مارا به کسب موفقیت در این زمینه  امیدوار سازد.

سپری عنوان کرد : نوآوری  حلقه مفقوده تبدیل دانش به ثروت است که مشکل عمده ما شکاف بین نظام تحقیقات و نظام نوآوری است و برای تحقق این مهم تحقیقات باید خروجی محور و پیامد محور شود که لازمه تمامی زیربخش ها است.

وی یادآور شد : عزم جدی این سازمان در جریان‌سازی و تحول‌زایی تحقیقات کشاورزی و کاربردی کردن تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در این راستا است که  اهمیت فراوانی دارد .

و ی با اشاره به تشکیل اتاق فکر در بخش کشاورزی استان کردستان افزود: ضرورت فعالیت هرچه بیشتر اتاق فکر در بخش کشاورزی استان  در همه  زیر مجموعه بخش کشاورزی برای بکار گیری پتانسیل و استعدادها  به منظور نفوذ بیشتر دانش در فارم‌ها و افزایش بهره وری به عنوان اولویت مدنظر قرار گرفته است.

به گفته این مسئول،  ساماندهی و پایش تولید، افزایش بهره‌وری، رفع مسائلی که کشاورزان با آن درگیر هستند و نیز رسیدگی به مطالبات فعالان  معین و مبحث برند سازی محصولات تولیدی استان کردستان را از مهم‌ترین اهداف این  اتاق فکر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان  تفاوت کشاورزان پیشرو با سایرکشاورزان را در میزان تولید محصولات کشاورزی عنوان کرد و اظهار داشت :یک باغدار نمونه چند  برابر باغدار عادی برداشت می‌کند در بخش دامپروری دو نیم برابر، در بخش شیلات یک و نیم برابر که این خود نتیجه بکارگیری دانش نوین  و همکاری با محققین و استفاده از تجارب افراد با سابقه در این عرصه است.

وی از پروژه ملی امنیت غذایی ایران به عنوان یک نوآوری کشاورزی در کشور عنوان کردو گفت:  چند سال از اجرای این پروژه  در استان می گذرد که به دلیل دانش محوری و تلاش محققین و همکاران اجرا و تحقق موضوع در اراضی بهره برداران بسیار موفق عمل کرده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید