Iranian Agriculture News Agency

توربین‌ها در مزرعه باد در استرالیا بزرگتر از این خواهد شد.

توربین‌های مزرعه باد در استرالیا

دیدگاه تان را بنویسید