Iranian Agriculture News Agency

دارایی‌بافی از جمله هنرهای دستی است که در کشور ما تنها در شهر یزد وجود داشته و اکنون دیگر به فراموشی سپرده شده است. «دارایی‌بافی» بافت نوعی پارچه، با در هم تنیدن تار و پودهایی از جنس نخ و ابریشم است که الیاف آن قبل از بافت با شیوه گره زدن، رنگرزی شده است. برای رنگرزی نیز از رنگ نیل برای رنگ آبی، روناس و قرمز دانه برای رنگ قرمز، پوست درخت یا گل برای رنگ زرد، مواد معدنی و خاکی گوناگون برای رنگ سیاه استفاده می‌شود.

دارایی بافی

دیدگاه تان را بنویسید