Iranian Agriculture News Agency

«زرشک» محصول استراتژیک استان خراسان‌جنوبی با نام تجاری یاقوت سرخ است. بیش از ۹۸ درصد زرشک کشور در خراسان جنوبی کشت و برداشت می‌شود و با وجود اینکه ایران اولین تولیدکننده زرشک در جهان است اما اولین صادرکننده آن نیست.

درخشندگی زرشک در دل کویر

دیدگاه تان را بنویسید