Iranian Agriculture News Agency

در آبان ماه هر سال و با شروع فصل سرما در شهرستان‌های تربت‌حیدریه و زاوه برداشت زعفران یا همان طلای سرخ شروع می‌شود و تا پایان ماه بیشترین برداشت در این منطقه انجام می‌شود. محصول زعفران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع در‌آمدزایی و اشتغال مردم منطقه تربت‌حیدریه و زاوه به شمار می‌رود که حدود ۶۰۰ هزار نفر روز در شهرستان‌های تربت‌حیدریه و زاوه مشغول برداشت و فرآوری این محصول هستند.

برداشت زعفران در شهرستان‌های تربت‌حیدریه و زاوه

دیدگاه تان را بنویسید