Iranian Agriculture News Agency

با آغاز فصل پاییز، برداشت انار در باغات هورامان استان کردستان آغاز شد و تا اواخر آبان ماه نیز ادامه دارد. باغ‌های انار در منطقه هورامان در غرب کشور هر ساله دارای مرغوب‌ترین انار‌های کشور است.

برداشت یاقوت‌های سرخ از باغات هورامان

دیدگاه تان را بنویسید