Iranian Agriculture News Agency

۱۵ اکتبر برابر با ۲۳ مهر روز بین‌المللی زنان روستایی یا روز جهانی زنان روستایی نام‌گذاری شده‌است. این زنان که یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، نقش مهمی در سرپرستی از خانواده‌های خود بر عهده دارند. پیام اصلی روز جهانی زنان روستایی، حمایت از زنان روستایی، یکی از بهترین راه‌های به‌دست آوردن دسترسی پایدار به منابع غذایی و مبارزه با فقر اعلام شده است.

روز جهانی زنان روستایی

دیدگاه تان را بنویسید