Iranian Agriculture News Agency

با گذشت حدود یک هفته از زلزله و سونامی در جزیه سولاوسی اندونزی، امیدها برای یافتن مفقودان این حادثه کمرنگ شده است.

ناامیدی از یافتن مفقودان زلزله اندونزی‎

دیدگاه تان را بنویسید