Iranian Agriculture News Agency

در آمریکا برخی ازشهروندان علیه عضویت کاوانا در دیوان عالی این کشور دست به اعتراض زدند. ادامه اعتراضات سراسری نسبت به گزینه پیشنهادی ترامپ برای عضویت در دیوان عالی آمریکا موجب شده تا برخی از سناتورها ناگزیر شوند برای در امان ماندن از معترضان از اسکورت‌های امنیتی استفاده کنند.

اعتراض علیه  «کاوانا»

دیدگاه تان را بنویسید