Iranian Agriculture News Agency

تعداد کشته‌های زلزله و سونامی اندونزی به بیش از ۸۰۰ تن رسیده است و انتظار می‌رود تلفات این حادثه بسیار فراتر از این رقم باشد.

۸۰۰ کشته در زلزله و سونامی اندونزی‎

دیدگاه تان را بنویسید