Iranian Agriculture News Agency

تصویر زیر، جشن «نخستین روز نوشتن» در چین است که در اولین روز مدرسه نوآموزان چینی برگزار می‌شود. این جشن شبیه همان جشن شکوفه‌هاست که در مدارس ایران برای کلاس اولی‌ها گرفته می‌شود. بچه‌های چینی از دوم سپتامبر یعنی 10 شهریورماه به مدرسه می‌روند.

جشن شکوفه‌ها به سبک مدارس چینی

دیدگاه تان را بنویسید