Iranian Agriculture News Agency

کودکان سربازی که در جریان جنگ داخلی خونین سودان جنوبی توسط گروه‌های مسلح تربیت شده بودند، در مراسمی نمادین که به منظور توانبخشی آنها تدارک دیده شده بود، از گذشته تاریک خود رها شدند.

کودکان سرباز سودان‌جنوبی‎

دیدگاه تان را بنویسید