Iranian Agriculture News Agency

در حالی که گرمای شدید هوا بسیاری از کشورهای جهان را فراگرفته، اعضای اتحادیه شنا در آب یخ اتریش سفری سه‌روزه به یخچال طبیعی هینترتوکس کرده و تنی به آب زده‌اند.

شنا در آب یخ

دیدگاه تان را بنویسید