Iranian Agriculture News Agency

«حسن روحانی» رئیس‌جمهور با بیان اینکه خروج ترامپ از برجام بدترین گزینه آمریکایی‌ها بود، گفت: آنها فکر می‌کردند آن شبی که از برجام خارج می‌شوند، ما هم فردای آن از توافق هسته‌ای خارج می‌شویم.

خروج ترامپ از برجام بدترین گزینه آمریکا بود

دیدگاه تان را بنویسید