Iranian Agriculture News Agency

«حسن قاضی‌زاده هاشمی» وزیر بهداشت اظهار کرد: پیوند عضو برای غنی و فقیر رایگان است و بهتر است از افراد غنی برای پرداخت هزینه‌ها جهت کمک به صندوق اهدای عضو استفاده کنیم. به دلیل اینکه بیمه‌ها توان پرداخت را ندارند، از دولت و مجلس اجازه گرفته‌ایم تا هزینه‌ها را تامین کنیم.

خبر وزیر بهداشت از تامین هزینه دارو

دیدگاه تان را بنویسید