Iranian Agriculture News Agency

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری گفت: توجه به خلاقیت و نوآوری در عرصه کشاورزی باعث رشد کمی و کیفی این عرضه می شود

ضرورت بهره گیری از خلاقیت و نوآوری در جهت رشد بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان چهارمحال و بختیاری،رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد:بی شک یکی از راههای افزایش بهروری در تمامی بخشهای تولیدی از جمله بخش کشاورزی  استفاده از فن آوری های نوین،ابتکار عمل خلاقانه و نوآوری و دانش بنیان کردن بخش های تولیدی است.

حسن جهانبازی با اشاره به اینکه بهره گیری از دانش پیشرفته کشاورزی منجر به افزایش بهره وری می شود، افزود :استفاده از شیوه های نوین آبیاری با هدف افزایش بهروری از منابع آبی و کاهش مصرف آب و افزایش تولید، استفاده از ارقام مقاوم به تنش ها و آفات در اقالیم مختلف، استفاده از بذرها و نهال های گواهی شده و آموزش مداوم و بهره گیری از دانش پیشرفته کشاورزی به منظور مدیریت بهتر مزارع و باغات منجر به افزایش بهره وری و جهش تولید در بخش کشاورزی می شود

وی گفت:با تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر حضور محققان در عرصه های تولیدی در آینده نزدیک استفاده از نوآوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی افزایش خواهد یافت  

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری  تصریح کرد :با دانش بنیان کردن بخش کشاورزی ضمن کاهش وابستگی کشور در عرصه های مختلف و جلوگیری از خام فروشی شاید بهبود شرایط اقتصادی در این بخش خواهیم بود

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید